Aanpak

In dit project zijn wij betrokken bij zowel strategieontwikkeling als de implementatie. Met het BlocRice-project willen we de oorzaken van risico’s in de keten aanpakken. Amru Rice, ADIC en Oxfam Novib in Cambodja bieden veldtraining. Daarnaast versterken we de positie van de boer in de keten door innovatieve technische toepassingen, gebaseerd op blockchain-principes.

Veldtrainingen

De veldtrainingen zijn gericht om de opbrengsten van boeren te verbeteren en de kosten te verlagen. Zo zijn er bijvoorbeeld trainingen gegeven op het gebruik van biologische compost, het telen van mungbonen en het verbeteren van bodemvruchtbaarheid. Daarnaast is er samen met de corporaties gewerkt om de gendergelijkheid te verbeteren en dit te verwerken in een meerjarenplan.

BlocRice platform

Om de keten transparanter te maken zijn er applicaties ontwikkeld om de reis van de rijst volgen. Als basis hebben wij de gehele rijstketen in kaart gebracht. Deze informatie wordt gebruikt als blauwdruk voor een supply chain dashboard. Vervolgens hebben wij een online platform ontwikkeld. Alle ketenpartijen zijn aan het BlocRice platform verbonden en delen data zoals de geteelde en verscheepte volumes. De boer krijgt inzicht in de kosten en opbrengsten van de rijst en consument krijgt inzicht in de keten. Met deze applicaties, gelinkt aan de Susori data laag, wordt de rijst keten steeds transparanter.

Bekijk de impact van het project op ons platform