Materiality scan 

Samen met Avebe en relevante externe stakeholders, zetten we onze Materiality Scan in, om de materiële onderwerpen te bepalen. Uitganspunt is Avebe’s strategie voor 2023 ‘Binden en Bouwen’. Daarna hebben we samen met Avebe het geïntegreerde jaarverslag 2018-2019 gemaakt, en een bondige samenvatting.   

Koploper in de sector 

“Avebe publiceert als eerste in de aardappelzetmeelsector een geïntegreerd jaarverslag volgens GRI. Dit rapport beantwoordt vragen op consistente wijze. Het informeert stakeholders zowel over de manier waarop Avebe omgaat met financiële risico’s, als over hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” 

Peter-Erik Ywema, Directeur Duurzaamheid Avebe 

Bekijk hier het geïntegreerde jaarverslag van Avebe