skip-to-main-content

Klimaat

Klimaatneutrale samenleving & herstel van biodiversiteit

De desastreuze effecten van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit bewijzen de urgentie van het versnellen van de transitie van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen en de noodzaak voor herstel van biodiversiteit.  Hiervoor is samenwerking cruciaal. Wij zetten ons in voor het samenbrengen en activeren van alle relevante partijen voor het opbouwen van een duurzaam energiesysteem en herstellen van biodiversiteit, zowel op het platteland als in de stad.