Waarde van het bedrijf vergroten 

In afstemming met interne en externe stakeholders ontwikkelden wij de Corporate Social Responsibility (CSR)-strategie van Euro Pool Group. Op basis van diepte-interviews met verschillende stakeholders en onze kennis van het veld ondersteunden we EPG bij het identificeren van de meest relevante onderwerpen. Zo gaven we de kern van de CSR-strategie vorm en maakten we deze onderscheidend. De CSR-strategie vormt de komende jaren een richtlijn om de waarde van het bedrijf in alle opzichten te vergroten. Daarnaast schreven wij een duurzaamheidsverslag voor EPG. 

Impact op verpakkingen 

De door ons ontwikkelde CSR-strategie wordt momenteel door EPG geïmplementeerd. De strategie voor EPG helpt het bedrijf om haar positieve impact te vergroten. Op de middellange en lange termijn zal dit resulteren in impactvolle projecten op het gebied van people, planet en partners. 

Bekijk hier het CSR report voor Euro Pool Group