Compensatie door bodemkoolstofopslag

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de carbon footprint van akkerbouwproducten en hoe koolstofvastlegging in akkerbouwbodems en biobased bouwmateriaal kan helpen bij het verlagen van deze klimaatimpact. Zo blijkt dat de carbon footprint van aardappelen, suikerbieten en tarwe doorgaans lager is dan een groot deel van de landbouwproducten, denk aan vlees, melk en een aantal groentes. Vervolgens kan deze klimaatimpact van de akkerbouw gecompenseerd worden door het opslaan van bodemkoolstofopslag, waarbij technieken als niet-kerende grondbewerking, het aanwenden van organisch materiaal of rustgewassen kunnen bijdragen aan meer koolstofopslag.

Korte termijn vs lange termijn opslag

Echter bieden deze mogelijkheden geen garantie dat er meer koolstof op langere termijn opgeslagen kan worden. Deze garantie kan makkelijker geboden worden door de teelt van vezelgewassen voor de productie van biobased bouwmaterialen, omdat het koolstof makkelijker voor langere tijd in bouwmateriaal opgeslagen blijft zitten. Zo biedt het verbouwen van vezelteelten voor biobased bouwmaterialen een mooie kans, al is dit niet zonder haken en ogen.

Nieuwsgierig naar de bevindingen?

Het volledige onderzoeksrapport is hier te vinden en klik hier voor het interview met auteur Sanne Bruns met BO Akkerbouw.