skip-to-main-content

Dialoog & Participatie

Collectieve Visievorming

Dit product is het beste te omschrijven als een door software ondersteund participatietraject. Een praktische en slagvaardige variant van burgerparticipatie waarmee snel en effectief een breed gedragen, democratisch uitgangspunt of overeenkomst wordt bereikt.

Grote aantallen belanghebbenden - van overheid, bedrijven tot burgers - geven hun input over een onderwerp. In meerdere rondes wordt deze input gestructureerd, gewogen en geprioriteerd, waarbij het democratische en participatieve karakter voorop staat. Onder onze begeleiding creëren we zo samen een breed gedragen resultaat. Dit kan een ambitiedocument zijn, een document met actielijnen of concrete denkrichtingen voor nieuw beleid.

Collectieve Visievorming is, op maat aangepast, in te zetten bij een groot scala aan maatschappelijke vraagstukken, zoals de klimaatopgave en energietransitie, biodiversiteit en verstedelijking, gezond leven en voeding, etc.

Meer weten over Collectieve Visievorming?

Ricardo van der Valk

Strategic Consultant

+31 6 47993366