skip-to-main-content

Event

17 september 2014

Crowdfeeding

Er wordt nogal wat gezegd over voeding. Vertrouwen en wantrouwen wisselen elkaar in razend tempo af, in een omgeving waarin er een overvloed aan informatie heerst en iedereen een mening heeft. Wat is waar en wat niet? Bestaat er überhaupt nog voedingsvoorlichting, hebben we het nodig en zo ja, hoe kun je nog de boventoon voeren? Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die zich niet bezighouden met voeding. Hoe kan er dan toch gezonder gedrag worden gestimuleerd? Over deze vragen bogen zich wetenschappers, professionals en beleidsmensen tijdens het Maatschappelijk Café “Crowdfeeding: Voedingscommunicatie anno nu” op 17 september in Den Haag. 

Onder leiding van dagvoorzitter Ad Nagelkerke, Managing Partner bij Schuttelaar & Partners, spraken Renger Witkamp (Wageningen UR), Nard Clabbers (TNO), Stephan Peters (Voedingscentrum) en Eline Veninga (Marqt) over voedingscommunicatie, elk vanuit hun eigen expertise. Elke spreker werd ondervraagd door het panel, bestaande uit blogger Francesca van Berk (bekend van: www.francescakookt.nl) en Dirk Haen (onderzoeker Universiteit Maastricht en voormalig lid van de Nationale Denktank over food). Door middel van de speciaal ontwikkelde event app konden de aanwezigen mee discussiëren.

Het merendeel van de aanwezigen was het eens over het belang van betrouwbare communicatie rondom voeding. Tijdens het Lagerhuisdebat liepen de meningen uiteen en dat zorgde voor prikkelende discussies. Transparantie, het stimuleren van gedragsverandering en de rol van de voedingswetenschap in maatschappelijke discussies vormden de rode draad van de avond.

Uitkomst stellingen

Statement 1

Binnen 10 jaar leven laag opgeleide doelgroepen veel gezonder door nieuwe online tools

15% procent eens

Het moet toch lukken om mensen gezonder te laten eten? De discussie zal zich met name richten op gedragsverandering. We moeten online tools zover krijgen dat ze gedrag veranderen, dat is de grote uitdaging.

85% procent oneens

Alleen kennis is niet genoeg, beleving en smaak zijn zwaarwegende factoren als het gaat om de keuze voor voedingsmiddelen. De oplossing zoeken in online tools is te beperkt gedacht.

Statement 2

Consumenten moeten te allen tijde boerenbedrijven kunnen bezoeken, om te zien hoe hun eten wordt geproduceerd.

30% procent eens

Vanwege praktische beperkingen kan het niet altijd, maar het moet wel de intentie zijn dat het altijd kan. Niet alleen boerenbedrijven, maar ook de intensieve veehouderij moet zich openstellen.

70% procent oneens

Het is simpelweg niet uitvoerbaar. Een boerenbedrijf is zowel een woning als een echt bedrijf, waar gewerkt moet worden en waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Statement 3

De Schijf van Vijf moet blijven

55% procent eens

De Schijf van Vijf is duidelijk geen eindstation, maar wel een waardevol tussenstation. Als we nu eerst voor elkaar krijgen dat heel Nederland op dat niveau komt, dan zijn we een heel eind.

45% procent oneens

Iedereen kent de naam Schijf van Vijf wel, maar niet de inhoud. Daar gaat het om. De Schijf van Vijf heeft ook toelichting nodig.

Statement 4

De voedingswetenschap is af

15% procent eens

De voedingswetenschap kan zich nog richten op marginale vraagstukken. Het probleem is dat we de kennis niet over de bühne kunnen krijgen, vooral naar de mensen die niet bewust met voeding bezig zijn.

85% procent oneens

Er zijn nog een heleboel onzekerheden die moeten worden opgelost. We praten langs elkaar heen, juist vanwege die onzekerheden. Wetenschap hoeft ook niet altijd op korte termijn toegepast te worden.

Statement 5

Er moet een rapid reaction force komen om snel en effectief te reageren op online voedingsdiscussies.

15% procent eens

Een voedingswetenschapper die zich vroeg in de discussie mengt, kan hypes duiden en nuanceren. We besteden nu heel veel geld en tijd aan onnodige vragen en zorgen van consumenten.

85% procent oneens

Het is niet de juiste manier. Je bent dan eigenlijk al te laat en te reactief bezig. Het Voedingscentrum, als instituut dat gedekt wordt door mainstream science en als enige juiste informatie aanbiedt, moet de boventoon voeren in de discussie.

Statement 6

Om mensen gezonder te laten eten moeten we investeren in gedragswetenschappen, niet in voedingswetenschappen

20% procent eens

Het is bekend wat gezond eten is en wat niet. Het is ook beschikbaar. We moeten meer investeren in gedragswetenschappen en educatie, zodat mensen het ook gaan doen.

80% procent oneens

De voedingswetenschap van oorsprong multidisciplinair: de fysiologische en psychologische aspecten zitten erin verweven. Een voedingswetenschapper denkt juist na over hoe we mensen gezond laten eten.

Statement 7

Verantwoorde voedselapps vergroten het voedselvertrouwen

25% procent eens

Er is op dit moment heel veel informatie, op heel veel verschillende plekken. De consument moet de informatie kunnen vinden wanneer het nodig is en een app is daarvoor uitstekend geschikt.

75% procent oneens

Fabrikanten moeten aan de boodschap werken, niet aan het middel. Transparantie is daarin essentieel: waar komt het vandaan, hoe is het gemaakt en wat zit erin? Bovendien: hoe meer apps, hoe meer verwarring.