Nieuws 19 mei 2023

‘Op weg naar Den Haag 2030’: aftrap voor een duurzamer Den Haag

Op 21 april deelde kersverse Haagse wethouder duurzaamheid Arjen Kapteijns op een speciaal duurzaamheidscongres zijn ambities en plannen voor de toekomst met de stad. Als facilitator heeft Schuttelaar & Partners in samenwerking met de gemeente zorg gedragen voor de organisatie én de inhoud van het congres.

Inspirerende avond in de Prael

Als strijdtoneel verkoos Kapteijns zijn thuisbasis ‘Brouwerij de Prael’; een locatie met een uitnodigende sfeer waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de bediening werken. Over de herkenbare groene loper werd men hartelijk onthaald door de mensen van Schuttelaar en verwelkomd met een heerlijk stuk vegan appeltaart. Met een opkomst van meer dan 200 man stond en zat iedereen er knus bij. Dat maakte het makkelijk voor ieder elkaar en de gemeente te vinden tijdens de bij te wonen break-out sessies én bij de borrel aan de bar. De avond werd vormgegeven met verscheidene sprekers, duurzame initiatieven en muzikale kunst, met de regie in handen van dagvoorzitter Astrid Feiter.

Samenwerken aan vier duurzame pijlers

In break-outsessies gingen experts van de gemeente met bezoekers in gesprek over de vier pijlers van de duurzame werkagenda van de gemeente Den Haag: mobiliteit, leefomgeving, energietransitie en circulaire economie. De gemeente gebruikt de verzamelde feedback in een komende reeks evenementen waar de samenwerking tussen de partijen in de stad wordt versneld en gericht wordt gewerkt naar de gemeentelijke klimaatdoelen. Deze zomer wordt gestart met de klimaattafels, waar de partijen dieper op de inhoud in zullen gaan.

Meekijken

Hoe ziet zo’n duurzaamheidscongres eruit? De gemeente bracht het in beeld:

Ook je partners activeren voor een duurzame samenwerking?

Neem contact op met Madelein van der Velden