Nieuws 16 mei 2023

Toolbox voor Biodiversiteit: Vergroen je bedrijventerrein

Op tal van plekken in Nederland zetten organisaties en particulieren zich in om de biodiversiteit te herstellen. In de Toolbox voor Biodiversiteit worden kennis en ervaringen die hieruit voortkomen samengebracht. De toolbox is ontwikkeld en in beheer bij Schuttelaar & Partners. In de toolbox is informatie te vinden voor allerlei verschillende doelgroepen en thema's. Zo staan er o.a. tips en maatregelen voor het vergroenen van bedrijventerreinen. 

Meer biodiversiteit = meer werkplezier! 

Bedrijventerreinen zijn over het algemeen versteende gebieden die in de zomer enorm opwarmen en waar het water de bodem niet in kan. Daarnaast vormen ze met hun ligging aan de randen van de bebouwing een barrière tussen stedelijk- en buitengebied. Door te werken aan vergroening van bedrijventerreinen wordt er een beter werkklimaat gecreëerd en ontstaan betere verbindingen tussen het stedelijk en het buitengebied. In de toolbox hebben verschillende (natuur)organisaties en provincies passende maatregelen en tips voor bedrijven samengebracht. Neem snel een kijkje in de toolbox! 

Ga naar de Toolbox

Bron: Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel