Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Communicatie en secretariaat voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijke beweging bestaande uit natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven. Deze initiatiefnemers zijn zich bewust van het verlies van biodiversiteit en hebben de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen.

 

Van verlies naar herstel

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Het Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. De initiatiefnemers willen zich volledig kunnen focussen op deze opdracht. Daarom heeft het Deltaplan ons gevraagd als secretariaat. Ook verzorgen wij de (interne en externe) communicatie van het Deltaplan.  

 

Samen aan de slag

Als secretariaat denken wij mee over de strategische koers van de beweging. Zo helpen wij de verschillende werkroutes (Landbouw, Natuur en Openbare Ruimte) bij het vormgeven van hun plannen om biodiversiteitsherstel te realiseren. Maar ook praktische zaken, zoals de organisatie van werksessies en het samenbrengen van stakeholders, worden door ons verzorgd.

Daarnaast hebben wij in samenwerking met de initiatiefnemers de communicatie van het Deltaplan opgezet. In deze fase van de beweging is de communicatie met name gericht op (potentiële) partners van het Deltaplan. Daarom brachten we het complexe veld van stakeholders in kaart en zorgen wij ervoor dat de onderlinge samenwerking optimaal functioneert. In 2020 starten wij de communicatie richting de consument en willen we bewustwording creëren bij het grote publiek.

 

Realiseren van het droombeeld

Wij helpen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om hun droombeeld voor 2030 te realiseren: ‘’In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Het landschap sprankelt van de diversiteit en mensen leven, werken en recreëren er graag. Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots op.‘’

 

Nieuwsgierig?

Lees het volledige droombeeld of kijk voor meer informatie op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

 

Meer weten?

Bel + 31 6 12 23 35 35 of
stuur Corlissa van Lohuizen een e-mail.