Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Communicatie, stakeholdermanagement en strategie voor Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een maatschappelijke beweging bestaande uit natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven. Deze partijen zijn zich bewust van het verlies van biodiversiteit en hebben de handen ineen geslagen om hier iets aan te doen.

 

Van verlies naar herstel

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Het Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Wij vormen het projectbureau van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vier medewerkers zijn in die hoedanigheid gedetacheerd bij de stichting.

 

Samen aan de slag

Als projectbureau denken wij mee over de strategische koers van de beweging en gaan wij in gesprek met relevante stakeholders in het veld. Zo begeleiden wij 6 werkgroepen rondom de 6 thema’s van het Deltaplan bij het behalen van hun doelen voor biodiversiteitsherstel. Daarnaast verzorgen we de interne en externe communicatie van de stichting en leverden wij in september 2020 een geheel nieuwe website op, inclusief interactieve online kaart. Daarbij organiseren wij regelmatig (online) events en jaarlijks het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds voor de stichting.

In samenwerking met de partnerorganisaties van het Deltaplan lanceerden wij de publiekscampagne Maak Grijs Groener, die enkele jaren zal lopen. Maak Grijs Groener richt zich op burgers en zet in op meer kennis over biodiversiteit én over wat je zelf kunt doen. Op de campagnewebsite zijn veel eenvoudige tips voor biodiversiteitsherstel te vinden. Het creatief concept is ontwikkeld in samenwerking met KesselsKramer.

 

Realiseren van het droombeeld

Wij helpen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om hun droombeeld voor 2030 te realiseren: ‘’In 2030 herbergt de groene ruimte van Nederland een rijke biodiversiteit aan onder andere bodemleven, planten, insecten en boerenlandvogels. Het landschap sprankelt van de diversiteit en mensen leven, werken en recreëren er graag. Landschappen zijn herkenbaar aan hun inrichting en begroeiing, mensen identificeren zich hiermee en zijn er trots op.‘’

 

Nieuwsgierig?

Lees meer over het Deltaplan op de website

Meer weten?

Bel + 31 6 12 23 35 35 of
stuur Corlissa van Lohuizen een e-mail.