Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Materiality Scan

Materiality Scan

Organisaties zijn steeds vaker op zoek naar manieren om zich op maatschappelijk gebied te onderscheiden. De uitdaging is om de juiste onderwerpen te kiezen en die te vertalen naar een duurzaamheidsstrategie. Onze digitale Materiality Scan helpt jou de thema's die het best passen bij de identiteit van je organisatie te achterhalen.

Werken aan impact

Organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar manieren om het verschil te maken in de wereld. Gedreven door moderne media zijn zowel het aantal relevante duurzaamheidsthema’s als de urgentie om er aandacht aan te besteden sterk toegenomen. De uitdaging is om als organisatie de juiste onderwerpen te kiezen en die te vertalen naar de strategie. Daarbij kijk je naar je eigen organisatie, maar ook naar stakeholders als klanten, leveranciers en de lokale gemeenschap.

Materialiteit in beeld

Onze aanpak is gebaseerd op internationale richtlijnen. Wij bevragen alle betrokkenen in een beveiligde, online omgeving over (mogelijk) relevante thema’s. Op deze manier wordt een selectie gemaakt van onderwerpen, die vervolgens aan externe stakeholders wordt voorgelegd. Door interviews wordt vastgesteld wat er wordt verwacht van de organisatie op maatschappelijk gebied. Op basis daarvan kan de strategie worden bepaald.

Wij faciliteren het hele traject voor jouw organisatie. Thema- en stakeholderexperts ondersteunen stapsgewijs de onderwerpselectie, het verzamelen van stakeholder input, de analyse en de vertaling naar strategie en communicatie.

 

Helder en eenvoudig

De digitale Materiality Scan structureert het proces en biedt diepere inzichten op basis van input gedurende het traject. De uitkomst van de scan is een overzicht van materiële onderwerpen (relevante thema’s) die dicht bij het werk en de identiteit van de organisatie liggen: de materialiteitsmatrix. Deze matrix geeft richting aan het duurzaamheidsbeleid en helpt organisaties om te werken aan positieve impact in hun vakgebied.

 

Meer weten?

Bel +31 6 20 24 56 78 of
stuur Bram Ueffing een e-mail.