Biohutten

Havens en kustzones zijn belangrijke plekken voor jonge vissen. Ondiep water aan de kust en de aanwezigheid van schepen en andere voorwerpen in havens biedt jonge vissen plek om te schuilen tegen grotere vissen. Hoe groter een vis wordt, hoe groter zijn kans op overleven is. Een Biohut biedt jonge vis een goede kans om te groeien. Een Biohut is een ecologische kooi met oesterschelpen in het midden. De oesterschelpen zorgen voor voedingstoffen. Voor het Project Levende Haven zijn 10 Biohutten in de Tweede Haven van Scheveningen geïnstalleerd. Deze hangen onder drijvende steigers.

Consortium Levende Haven

Om aan de vraag van de klant te voldoen hebben we gekeken naar hoe het praktisch gerealiseerd kon worden en tegelijkertijd hebben we gezocht naar een manier om omwonenden en de jeugd educatie te verstrekken over het project. Met verschillende partijen hebben we een consortium opgericht. Het Consortium Levende Haven bestaat uit de vereniging van Stichting Noordzeevis uit Scheveningen, het Maris College en Ecocean. Het consortium heeft tot doel de onderwaterbiodiversiteit van de haven van Scheveningen te versterken. Daarnaast richt het consortium op het ontwikkelen van kennis en begrip bij stakeholders in de haven over biodiversiteit en hoe dit te onderhouden in een stedelijke context. Jaarlijks worden de Biohutten gemonitord in de haven en er is een toename te zien van kleine vis en aal (paling).