Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Ad Nagelkerke

Nederland Kweekvleesland

 

‘Nederland Vleesland; waar smaken verschillen’. Onder deze titel is op 1 september een campagne van de vleessector begonnen om de inspanningen te laten zien om het vlees zo diervriendelijk, duurzaam en gezond in de markt te zetten. Ik hoef niet te vertellen dat deze – zoals de sector noemt - start van de maatschappelijke dialoog flink wat heeft losgemaakt. En waarschijnlijk niet wat in eerste instantie beoogd werd.

De lancering van ‘Nederland Vleesland’ maakt duidelijk om wat voor hoeveelheden het gaat in Nederland. Per dag worden er ruim anderhalf miljoen dieren geslacht. En onze vleesconsumptie wordt er ook niet minder om. Op basis van de huidige discussies over stikstof, mest, biodiversiteit en natuur, is de enige conclusie die je kunt trekken dat het anders en minder moet. Dus kun je met trots de slogan ‘Nederland Vleesland’ uitdragen?

Kweekvlees

Ik moest denken aan een webinar vorige week, waar mijn collega Marjolein van der Spiegel als expert mocht aansluiten. En ja, we kunnen we toch wel trots zijn op de slogan ‘Nederland Vleesland’. Maar dan moet er wel een woord vóór: ‘Nederland Kweekvleesland’! Want tijdens dit webinar, georganiseerd door de XPRIZE Foundation (‘Cultivated Meat Regulatory Landscape: Europe Edition’), werd duidelijk dat Nederland in de EU leidend is qua kennis, bedrijven en ontwikkeling.

Voor wie de XPRIZE Foundation niet kent: deze non-profit organisatie uit Los Angeles organiseert wetenschappelijke en technologiewedstrijden om ’s werelds grootste uitdagingen op te lossen, waaronder het ontwikkelen van een duurzamer en diervriendelijker alternatief voor vlees.

Plantaardige alternatieven

Natuurlijk is het goed dat er geïnnoveerd blijft worden in de veehouderij, maar we moeten ook erkennen dat zowel het huidige veehouderijsysteem als onze consumptie herzien moeten worden. En die transitie kan versneld worden door – naast alle plantaardige alternatieven zo diervriendelijk mogelijk vlees te ontwikkelen met behulp van fermentatie en kweektechnieken. (En ik besef me terdege dat voor de uiteindelijke acceptatie, ook de benaming van dit soort vlees nog verder moet ontwikkelen).

Dus laten we onze leidende positie in de EU in de ontwikkeling van kweekvlees vasthouden en zelfs gaan versnellen! Zodat we met die voorsprong met trots de slogan ‘Nederland Kweekvleesland’ kunnen uitdragen.

 

Dit artikel is verschenen in Food & Agribusiness

Liever luisteren? Doe dat hier op Spotify.