skip-to-main-content

Environment

Energietransitie

De omwenteling naar een duurzaam energiesysteem vraagt om een nieuw type samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven, en het maatschappelijk veld. Het gaat daarbij bovendien om vraagstukken uit zowel het economisch-bestuurlijke als het implementatiestrategische domein, die zijn verweven in een maatschappelijke context. Om op zulke kruispunten samen verder te komen vereist een integrale aanpak en vraagt om een combinatie van expertise op verschillende gebieden.

Wij helpen onze klanten bij overheid en bedrijfsleven met strategische procesversnelling, verbinding en activatie in het verduurzamen van de gebouwde omgeving, met een specifieke focus op institutionele partijen.

Impact maken?

Madelein van der Velden helpt je graag verder

Wat we doen

Strategische procesversnelling

We adviseren onze klanten bij een strategische aanpak voor het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Maatschappelijke ecosystemen

We bouwen allianties en netwerken met de juiste spelers en houden ze bij elkaar.

Aanpakken

We creëren als kwartiermaker een heldere, vruchtbare en gedragen bodem voor nieuwe uitdagingen, nemen tijdelijk het stokje over als projectleider, of begeleiden een proces naar de volgende fase. Integriteit, empathie en verbinding staan hierbij voorop.

Communicatie

Wij ondersteunen onze klanten met strategische communicatie die mensen activeert en kennis vertaalt in inspiratie.

Public Affairs

We monitoren politieke ontwikkelingen en helpen met het bijsturen en aanwenden van wet- en regelgeving.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?