skip-to-main-content

Environment

Klimaat

Klimaatverandering is een urgente uitdaging die directe actie vereist. Samen met onze klanten stellen we een concreet stappenplan op om in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs. Hiermee ondersteunen we ze in het traject op weg naar Net Zero. Van het opstellen van klimaatdoelstellingen, het uitvoeren van CO2-vergelijkingen en het geven van strategisch en technisch advies, tot het communiceren van de voortgang. Samen werken we aan het versnellen van een duurzame toekomst en aan een wereld met een positieve klimaatimpact.

Impact maken?

Justin Kerkmeijer helpt je graag verder

Wat we doen

Netto nul klimaatstrategie

We ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een concrete en wetenschappelijk onderbouwde klimaatstrategie in lijn met het Green House Gass protocol en/of SBTi.

Intrepreteren van duurzaamheidsdata

Wij duiden diverse duurzaamheids- en klimaatinformatie uit de agrifoodsector om de kwaliteit van de analyse te bepalen en de consequenties van bedrijfsvoering en beleid te bepalen.

Klimaatdoelstellingen

Wij ondersteunen bedrijven en overheden bij het opstellen van duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen die in lijn zijn met zijn met wet- en regelgeving zoals de Corporate Sustainability Reporing Directive of frameworks zoals Science Based Targets Initiative.

Mitigatiemogelijkheden

Wij adviseren overheden en bedrijven binnen de agrifoodsector over mogelijke reductiemaatregelen die genomen kunnen worden op teelt-, bedrijfs- en ketenniveau om klimaatdoelstellingen te behalen.

Duurzaamheidscommunicatie

Het is belangrijk om transparant te communiceren over de voortgang op jouw duurzaamheidsboodschap. Wij helpen om dit overtuigend en inspirerend te doen met gevarieerde middelen, zoals een duurzaamheidsverslag.

Claimswetgeving

Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in claimswetgeving met betrekking tot duurzaamheid en klimaat en geven hier concreet advies in.

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven?