Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuws

Zorgplicht kinderarbeid

- Op 19 december 2017 behandelt de Eerste Kamer de wet “Zorgplicht kinderarbeid”. Vanuit het bedrijfsleven is een brief uitgegaan naar de Eerste Kamer om deze wet aan te nemen. “In MVO beleid van bedrijven staat het tegengaan van kinderarbeid vaak volop opgenomen. Dit blijkt echter een hardnekkig probleem binnen interna...

PLUS ontvangt Smart Food Alliance

- De vijfde bijeenkomst van de Smart Food Alliance was een groot succes. Zo’n 20 koplopers uit de agrofoodsector kwamen bijeen in een van de nieuwste supermarkten van PLUS. De avond stond in het teken van ‘verantwoord eten in de supermarkt’. Nederlandse agrofoodbedrijven staan voor een enorme uitdaging. De komende 10 ja...

Ondergesneeuwd

- “Zin om mee te gaan?” Meestal appt een vriendin me voor een film of borrel. Ik laat me namelijk graag door vrienden verleiden tot leuke dingen. Behoort een mindfulness loopclinic op zondagochtend, waarvoor zij me nu uitnodigt, ook daartoe? De forse sneeuwval zondagochtend maakt het antwoord op dit dilemma makkelijk en...

Noordzeevis uit Scheveningen in schappen websuper Picnic

- Online supermarkt Picnic bezorgt voortaan als enige Nederlandse supermarkt verse Noordzeevis uit Scheveningen. Mede-oprichter Michiel Muller overhandigde woensdag 30 november in Scheveningen de eerste bestelling aan de Haagse cabaretier Sjaak Bral.  Door Noordzeevis uit Scheveningen in het assortiment op te nemen ond...

November 2017

Verpakkingen in de politiek

- Deze week staat het verpakkingendossier hoog op de politieke agenda. Zo wordt vandaag en morgen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat behandeld in de Tweede Kamer, waarbij statiegeld naar verwachting ook besproken zal worden. Verder vindt aanstaande donderdag een rondetafelgesprek over de kun...

Nieuwjaarscafé 15 januari 2018

- Bij de presentatie van het regeerakkoord vorige maand stelde premier Rutte dat het nieuwe kabinet zich zal gaan richten op een duurzame samenleving. Waar onze kinderen en kleinkinderen gezond kunnen opgroeien. Zo moeten we onder meer ons vervoer, ons wonen en onze energievoorziening anders inrichten. Ook teelt, product...

Week van de Werkstress 2017

- "Work Hard, Play Hard" was het thema van de Week van de Werkstress bij Schuttelaar & Partners. Als organisatie ademen wij gezondheid. Reden om extra aandacht te besteden aan het belang van duurzame inzetbaarheid.

Vier jaar zeewier: passie, gezond verstand en doorgaan

- Januari 2014 constateerden Eef Brouwers, Job Schipper en ik dat de ontwikkeling van de Nederlandse zeewiersector te langzaam van de grond kwam. Er waren geen experimenten op volle zee. Terwijl de plannen voor windparken in steeds sneller tempo gestalte kregen. 4000 vierkante kilometer stond er enkel op de Noordzee in d...

Nudges voor verkeer zonder slachtoffers

- Hoe kun je nudges inzetten om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen? Met vriendelijke duwtjes in de goede richting zonder andere keuzes uit te sluiten. Verkeerskundigen, wethouders, verkeersleerkrachten en beleidsadviseurs bogen zich hierover tijdens de regionale verkeersveiligheidsbijeenkomst op 8 november...

Windparken op Noordzee worden multifunctioneel met duurzaam zeewier

- Vanaf medio november verkent een publiek-privaat consortium de mogelijkheid om zeewierteelt te combineren met offshore windenergie. Met een toenemende vraag naar duurzame voedselproductie en de uitrol van windenergie op zee ligt er met zeewierboerderijen binnen windparken een bijzondere kans voor de BV Nederland. Tijde...

Oktober 2017

Stimuleren van onbewust gedrag

-   Vanmorgen kwam ik als fervent voorstander van een vitale werkvloer weer voor een terugkerende uitdaging te staan: een jarige collega trakteert taart. Wél heel lekker, niet zo gezond. Bewust stilstaan bij een gezonde werkomgeving is inmiddels trending topic, niet alleen online maar ook daadwerkelijk op de werkvloer...

Scheveningen negeert vis uit eigen Noordzee

- Dit strandseizoen heeft Schuttelaar & Partners onderzoek gedaan op verzoek van de stichting Noordzeevis uit Scheveningen. Hierbij werd gekeken naar hoeveel hoofdgerechten met vis er op de menukaart stonden, de variatie en of het Noordzeevis was. Van de resultaten en conclusies is een persbericht opgesteld dat uitgebre...

Gemeente Ede wint de Milan Pact Award voor haar unieke voedselbeleid

- Wij feliciteren onze klant de gemeente Ede met het winnen van de Milan Pact Award; een prachtige prestatie die in onze ogen meer dan verdiend is! Afgelopen vrijdag mocht wethouder Leon Meijer, de eerste voedselwethouder van Nederland, de award in ontvangst nemen in Valencia. Het unieke voedselbeleid van Ede, dat is ger...

Symposium 'Nieuwe wegen naar gezonde voeding'

- Op de Voedseltop is beloofd dat we snel het gezondste land van Europa zullen worden. Hoe staat we er voor met deze ambitie? Tijdens het symposium “Nieuwe wegen naar gezonde voeding”, van Wageningen University & Research, deelden vertegenwoordigers uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hun kenni...

Jongeren veilig op de fiets

- Hoe gaan jongeren om met sociale druk? En is er verschil tussen jongens en meisjes? Hoe maak je gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten om hen te verleiden tot het gewenste gedrag? De Kennisdag Verkeerseducatie op 12 oktober stond in het teken van ‘Die jeugd van tegenwoordig’. Een inspiratiedag van kennisplatfo...

Gemeenten staan klaar om Circulaire economie op te pakken, maar hoe?

- Nederland wil in 2050 geheel Circulair zijn. Wat is de rol van gemeenten hierin en hoe pakken zij de regie? 

Op de boterham: eerst hartig, dan zoet.

-   Met regelmaat komt bij ons thuis de vraag naar voren: "Wat doe ik vandaag nou weer op mijn brood?" Zeker als we eens wat uitgebreider de tijd nemen om met elkaar aan tafel te ontbijten of te lunchen. Al van jongs af aan propageer ik hetzelfde motto als ik van thuis heb meegekregen: ‘Eerst hartig, dan zoet’.  Een alo...

Op de boterham: eerst hartig, dan zoet.

- Met regelmaat komt bij ons thuis de vraag naar voren: "Wat doe ik vandaag nou weer op mijn brood?" Zeker als we eens wat uitgebreider de tijd nemen om met elkaar aan tafel te ontbijten of te lunchen. Al van jongs af aan propageer ik hetzelfde motto als ik van thuis heb meegekregen: ‘Eerst hartig, dan zoet’. Een aloude...

Het regeerakkoord: taboe op gezonde voeding

- Een weekje vakantie in Portugal bood me volop gelegenheid eens wat dieper in het regeerakkoord te duiken. Het is deze keer een doorwrocht stuk werk. Tientallen pagina's met maatregelen waarlangs Nederland de komende vier jaar strak geleid gaat worden. Dat wekt vertrouwen. Het is zelfs dermate gedetailleerd dat je je af...

Stichting Noordzeevis uit Scheveningen op VISSCH

- Afgelopen weekend was de 4e editie van het culinaire VISSCH festival in de visafslag op Scheveningen. De plek waar de visser zijn vis aanland om vervolgens te laten veilen. Stichting Noordzeevis uit Scheveningen organiseerde hier een community bijeenkomst voor haar ambassadeurs en geïnteresseerden. De deelnemers kregen...