Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Greenco publiceert zijn eerste MVO-verslag

Greenco publiceerde onlangs zijn eerste MVO-jaarverslag. Het verslag is in samenwerking met Schuttelaar & Partners opgesteld. De teler en -verpakker van snackgroenten rapporteert zijn voortgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Greenco heeft het afgelopen jaar gerichte stappen gezet. Zo opende het bedrijf een duurzame kas in Wieringermeer, startte het een samenwerking met JOGG om jongeren op een gezond gewicht te houden en biedt Greenco Tommies snackgroenten aan op scholen en sportkantines. Greenco hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen; van de teelt, verpakking tot daadwerkelijke consumptie.
 
Robert Ketelarij, CEO van Greenco, is blij met het eerste MVO-verslag. “Door gericht te werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, werken wij aan duurzame groei van ons bedrijf. Hierdoor kunnen wij als uitvinder van het Tommies snacktomaatje de beste kwaliteit blijven bieden en zo mensen stimuleren meer groenten te eten.”
 
Greenco wil op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen toonaangevend zijn. Om dit doel te bereiken, werkt het bedrijf vanuit vier MVO-pijlers: bevorderen gezondheid, duurzame productie, goed werkgeverschap en maatschappelijke betrokkenheid. “Onze ambitie is groot. Een toonaangevende positie verkrijgen en behouden is uitdagend, zeker in een branche waar de concurrentie hevig is en de druk op marges hoog. Samenwerking met partners, zowel binnen als buiten de AGF-sector, is daarom essentieel. Daar werken wij hard aan”, aldus Ketelarij.
 
Het MVO-jaarverslag van Greenco is hier te vinden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja van Weverwijk