Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Rapport: Nudging kan zelf duwtje in de rug gebruiken

Nudging staat volop in de belangstelling. Een nudge geeft een duwtje in de goede richting, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. Dit biedt kansen om gezond gedrag te stimuleren. ZonMw heeft Schuttelaar & Partners opdracht gegeven om te peilen wat de stand van zaken is om nudging als preventie instrument, naast andere instrumenten, in de praktijk te gebruiken. Wat zijn de kansen en barrières in beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk om nudging effectief in te zetten? Wat is nodig om nudging een impuls te geven? Wie is aan zet?

Om deze vragen te beantwoorden, voerden we een online inventarisatie uit, hielden we interviews met experts op het gebied van nudging en organiseerden we een round table tijdens het WINK nudging congres op 23 juni jl. Zo blijkt onder andere dat landelijke en lokale overheden de mogelijkheden verkennen om nudging in te zetten, maar dat dit nog niet structureel gebeurt. Samenwerking en het delen van kennis en ervaringen, bijvoorbeeld in een verbindend netwerk, is hiervoor belangrijk. Daarnaast kan de overheid een stimulerende en faciliterende rol hebben bij de inzet van nudges in de andere domeinen (onderwijs, onderzoek en praktijk). Het gebruik van de term nudging lijkt soms weerstand op te roepen vanwege de onbewuste beïnvloeding. Veelal trekt men de definiëring van nudging breder naar het toepassen van gedragskennis.

Alle gesproken experts zien het belang van het opnemen van nudging in gezondheidsopleidingen. Momenteel is nudging daar nog geen structureel onderdeel. Elke gezondheidsprofessional, maar ook elke beleidsmaker, zou gedragswetenschappelijke kennis moeten hebben. Daarnaast is volgens de deelnemers aan de round table voor wetenschappers training in beleidsprocessen een must.

Het onderzoek dat wordt gedaan naar nudging focust zich vooral op de theoretische onderbouwing van nudging. Er is relatief gezien veel minder onderzoek naar de implementatie in de (beleids)praktijk en de (lange termijn) effecten hiervan. Een andere belangrijke constatering is dat nudges niet universeel zijn, en dat onderzoek nodig is naar de toepasbaarheid van nudges bij verschillen in cultuur of opleidingsniveau. De meeste experts pleiten ervoor om eerst grondig onderzoek te doen voordat een nudge interventie wordt ingezet. Soms is het echter wel nodig om nudges uit te proberen (trial en error methode). Het voordeel van nudges is dat je veel kunt uitproberen met relatief kleine (goedkope) aanpassingen.

In de praktijk blijkt dat er veel voorbeelden zijn van nudging gericht op preventie en gezondheid. Wat betrokkenen missen is een overzicht van deze voorbeelden. Een database met voorbeelden zorgt voor informatieverspreiding en een grotere kans dat goede nudges worden ingezet.

Wilt u meer lezen over het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen? Download dan het volledige Rapport Nudging in de praktijk, of kijk op de website van ZonMw.