Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Agrifirm lanceert strategie ‘Better Together’ voor een verantwoorde voedselketen

De Royal Agrifirm Group heeft vanmorgen haar internationale strategie ‘Better Together’ voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties gepresenteerd aan medewerkers en vakpers. De internationale agrarische coöperatie versterkt haar focus op het vergroten van toegepaste kennis en het creëren van synergie tussen haar internationale divisies.

Agrifirm reageert met deze strategie op de vraag vanuit de markt en maatschappij. “De complexiteit van de vraag naar landbouwadvies en -producten stijgt’’, aldus Dick Hordijk, CEO Royal Agrifirm Group. De internationale coöperatie van meer dan 17.000 leden zet zich samen in voor een gezonde toekomst voor boer én maatschappij. Deze samenwerking resulteert onder andere in programma’s voor het verbeteren van het dierenwelzijn met slimme voerconcepten en verdere ontwikkeling van precisielandbouw, zodat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geoptimaliseerd en drastisch verminderd kan worden.

De Royal Agrifirm Group heeft gekozen voor de ondersteuning van Schuttelaar & Partners voor de organisatie van de perspresentatie.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Caroline Peeck