Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nudges voor verkeer zonder slachtoffers

Kansen voor verkeer zonder slachtoffers

Hoe kun je nudges inzetten om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen? Met vriendelijke duwtjes in de goede richting zonder andere keuzes uit te sluiten. Verkeerskundigen, wethouders, verkeersleerkrachten en beleidsadviseurs bogen zich hierover tijdens de regionale verkeersveiligheidsbijeenkomst op 8 november in het Stadstheater van Alphen a/d Rijn.

Slimme voorbeelden

Wat kun je doen met de slimme inzet van communicatieboodschappen en aanpassing van de fysieke omgeving? Hoe kun je gedrag veranderen, wetende dat dit voor het merendeel automatisch en onbewust is. Succesvolle voorbeelden van nudges zijn: pianotrap om de trap te stimuleren en niet de lift, gezonde producten op ooghoogte leggen, WiFimuur voor schaduw op het strand voor preventie huidkanker en stimuleren hergebruik handdoeken in hotelkamers. Een mooi voorbeeld om kinderen te stimuleren om met de fiets naar school te komen, is de Rotterdamse Doortrappers. Richt je niet op de ouders maar zorg dat het fun is voor de kinderen, met een wedstrijdelement en een stoer imago.

Aantrekkingskracht

Een belangrijk gedragswetenschappelijk inzicht is dat beloningen het gewenste gedrag stimuleren en dat mensen gevoelig zijn voor sociale druk. Oplossingen kunnen soms simpel zijn, met een grote aantrekkingskracht. Deelnemers van de verkeersdag gingen in drie rondes workshops aan de slag onder leiding van Jacqueline Vink. Doel: hoe kun je zorgen dat bewoners van 30-km woonwijken zich houden aan de snelheid? Creatieve ideeën uit de brainstorm: maak de boodschap persoonlijk met een foto van een kind uit de buurt en wissel die regelmatig af, deel via de wijkapp hoeveel mensen zich per week aan de goede snelheid houden en beloon dat ook met een activiteit voor de buurt.