Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Smart Food Alliance publiceert Position Paper

Voor het Algemeen Overleg Voedsel op 19 april jl. heeft de Smart Food Alliance een position paper aangeboden aan Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot en de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin zijn negen aandachtspunten benadrukt die cruciaal zijn om de transities binnen het voedselsysteem tot een succes te maken.

De Smart Food Alliance, een groep van ruim 25 koploperbedrijven uit de Agrofoodsector, streeft naar een gezond, duurzaam en circulair voedselsysteem. Elk van deze bedrijven heeft belangrijke stappen in deze richting gezet, maar ondervinden verscheidene kansen en dilemma’s.

Samen met de overheid en het bedrijfsleven wil de Smart Food Alliance de uitdagingen aangaan om de voedseltransitie te verwezenlijken en te versnellen. In de position paper geeft de Smart Food Alliance aan op welke punten zij zich gezamenlijk zouden moeten inzetten.  Zo is de Smart Food Alliance o.a. van mening dat gezonde voeding de norm moet worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een extra inspanning nodig is om de productsamenstelling en -aanbod aan te passen, zodat de healthy choice the easy choice wordt.

De Smart Food Alliance zet zich de komende tijd vol overgave in om de voedseltransitie kracht bij te zetten.

Meer weten? Bekijk nu de nieuwe website van de
Smart Food Alliance of stuur een e-mail naar info@smartfoodalliance.nl.  


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll