Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Kom naar de Masterclass Voedseltransitie bij S&P!

De afgelopen decennia zijn grote duurzaamheidsinspanningen verricht om het Nederlands voedselsysteem te verbeteren. Toch komt, ondanks alle innovaties, de voedseltransitie nog niet snel genoeg op gang. De uitdaging is het realiseren van een hogere voedselproductie op een veel milieu- en natuurvriendelijkere manier. En het doorbreken van de huidige dominante voedsel-consumptiepatronen die in toenemende mate tot overgewicht en daarmee gepaard gaande welvaartsziekten leiden.

Stippen op de horizon

Hoe moet het voedselsysteem van de toekomst eruit zien? Het is allereerst beter bestand tegen klimaatverandering, in toenemende mate circulair en houdt de bodemvruchtbaarheid in stand. Daarnaast gaat het op een verantwoorde manier om met water en andere hulpstoffen, is het veel minder afhankelijk van chemische bestrijdingsmiddelen, draagt het bij aan de vergroting van de biodiversiteit en is het in staat de groeiende wereldbevolking van voldoende, gezond en lekker voedsel te voorzien. Met een eerlijk inkomen voor de boeren waar ook ter wereld. De transitie naar zo’n toekomstbestendig voedselsysteem vraagt om meer regie van de overheid, stippen op de horizon, financiële middelen om innovatie kracht bij te zetten, een juiste afstemming tussen kennis en praktijk, en het vormen van nieuwe instituties.

Voedseltransitie op vele terreinen

Communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners (S&P) is samen met haar klanten actief aan de slag met de voedseltransitie op vele terreinen. Zo helpen we onze klanten in de gehele agrifoodketen hun assortiment duurzamer en gezonder te maken en hiermee hun marktpositie te versterken. We zijn actief betrokken bij uiteenlopende ketenprojecten op het gebied van verduurzaming (klimaat, biodiversiteit). Ook begeleiden we innovatieve bedrijven die producten met nieuwe eiwitbronnen op de markt willen brengen en adviseren we groene onderwijsinstellingen hoe in te spelen op de voedseltransitie.

Duurzame coalities

De afgelopen jaren heeft S&P verschillende coalities gevormd om de voedseltransitie te versnellen. Een voorbeeld is de Smart Food Alliance, een groep van ruim 30 middelgrote agrofoodbedrijven die zelfstandig en gezamenlijk stappen zetten richting een gezond, klimaatneutraal en circulair voedselsysteem. Deze vooruitstrevende bedrijven zijn bereid hun kennis te delen en hun innovatiekracht te bundelen om de transitie gerichter vorm te geven. Een ander voorbeeld is het initiatief Gezond Uit. Met Gezond Uit gaanveertien partijen waaronder pretparken, dierentuinen, musea, cateraars en leveranciers aan de slag om bezoekers een leuk, lekker en gezond voedingsaanbod aan te bieden. Samen hebben zij een 8-punten plan opgesteld om een gezonde lunch tijdens een dagje uit mogelijk te maken.

Wil je meer weten over het veranderende voedselsysteem en de middelen die daarvoor nodig zijn? Kom dan naar de Masterclass Voedseltransitie op vrijdag 12 oktober om 09.30 uur bij Schuttelaar & Partners (Zeestraat 84, Den Haag). De sessie wordt gefaciliteerd door managing Partner Suzanne van der Pijll.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll