Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Smart Food Alliance reageert op de visie van minister Schouten

Op 8 september jl. heeft minister Schouten haar visie op Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gepubliceerd. De Smart Food Alliance heeft hierop gereageerd met een position paper. Dit betreft een reactie om te komen tot de kringlooplandbouw. In het position paper staan een aantal punten die, volgens de Smart Food Alliance, cruciaal zijn om de kringlooplandbouw te realiseren.

De Smart Food Alliance is een groep van 30 koploperbedrijven uit de agrofoodsector die streeft naar een gezond, circulair en klimaatneutraal voedselsysteem voor een eerlijke prijs. Elk van deze bedrijven is bereid om zijn nek uit te steken en zet belangrijke stappen in deze richtingen. Zij ondervinden hierin kansen en dilemma’s.

Samen met de overheid en het bedrijfsleven wil de Smart Food Alliance de omslag naar de kringlooplandbouw realiseren en versnellen. In het position paper geeft de Smart Food Alliance aan op welke punten zij zich gezamenlijk zouden moeten inzetten, namelijk:

  • De economische positie van boeren tuinders en vissers
  • Innovaties in productie
  • Waardering voor ons voedsel
  • Voedselverspilling
  • Gezonde voeding

De komende tijd zal de Smart Food Alliance werken aan een concreet actieplan voor de invulling van de visie van de minister van LNV, voor de omslag naar de kringlooplandbouw.

Het position paper is aangeboden aan minister Schouten, het ministerie van LNV en de vaste commissie van LNV van de Tweede Kamer.

Meer weten? Bekijk nu de website van de Smart Food Alliance of stuur een e-mail naar info@smartfoodalliance.nl.

                                                 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte