Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Schuttelaar & Partners aanwezig bij kick-off Transparantiebenchmark

Op maandag 8 april was Schuttelaar & Partners aanwezig bij de kick-off meeting van de Transparantiebenchmark 2019, bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hier werden een aantal trends en ontwikkelingen op het gebied van MVO-verslaglegging gepresenteerd en werd een toelichting gegeven op de tijdslijn van de transparantiebenchmark. Schuttelaar & Partners adviseert bedrijven in de ontwikkeling van hun MVO-strategie en ondersteunt bij de verslaglegging conform de GRI Standaard en Transparantiebenchmark.

MVO-strategie en verslaglegging

Bedrijven zijn steeds meer bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast het financiële aspect, staat zingeving steeds meer centraal in bedrijfsstrategieën. Hoe bouw je als bedrijf aan een duurzame en gezonde toekomst? Wij ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een unieke MVO-strategie, de implementatie en communicatie. Onze aanpak is in lijn met de meest relevante standaarden, waaronder GRI Sustainability Reporting Standards en de Transparantiebenchmark.  

Transparantiebenchmark

Sinds 2018 is het voor grote bedrijven verplicht om niet-financiële informatie op te nemen in hun bestuursverslag. Dit betreft bijvoorbeeld resultaten over arbeidsomstandigheden en effecten op milieu. Op deze manier worden bedrijven gestimuleerd te rapporteren over hun (duurzame) bedrijfsactiviteiten en om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit raakt dus aan een MVO-strategie en bijbehorend MVO-verslag.

De overheid stimuleert bedrijven in Nederland transparant te rapporteren met de Transparantiebenchmark. Zij stelt jaarlijks ranglijsten op over de mate van transparantie van de 500 grootste organisaties in hun verslaglegging en beloont de koplopers hierin met een prijs. Organisaties vullen hiervoor een vragenlijst in die dit jaar bestaat uit nieuwe criteria. Deze zijn sectorspecifieker, en focussen meer op de inhoud, ketentransparantie en de SDG’s. Blijven dezelfde koplopers goed scoren of zullen er verrassende nieuwkomers zijn? De uitslag wordt 20 november bekend gemaakt.

Meer weten over een passende MVO-strategie en verslaglegging voor jouw bedrijf, de GRI Standaard en de nieuwe criteria voor de transparantiebenchmark? Neem contact op met Loes Keetels