Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Rapport ‘Verdienvermogen voor voedseltransitie’ aangeboden aan Taskforce Verdienvermogen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Schuttelaar & Partners gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder de leden van de Smart Food Alliance over het verdienvermogen van koploperbedrijven in de kringlooplandbouw. Het eindrapport van dit onderzoek 'Verdienvermogen voor voedseltransitie' bood Suzanne van der Pijll, Managing Partner bij S&P, aan Hester Maij en Rob van Brouwershaven aan. Hester Maij is de voorzitter van de 'Taskforce Verdienvermogen' voor kringlooplandbouw. De Taskforce onderzoekt wat nodig is voor (boeren)ondernemers om investeringen in kringlooplandbouw terug te verdienen. Rob van Brouwershaven is programmadirecteur bij het ministerie van LNV voor de visie op kringlooplandbouw.

“Het is interessant hoe bedrijven intrinsieke waarde en marktdenken met elkaar verbinden.” - Hester Maij

Suzanne van der Pijll (rechts) biedt het rapport 'Verdienvermogen voor voedseltransitie' aan Hester Maij (midden) en Rob van Brouwershaven (links) aan.

De verhalen van de ondernemers uit de Smart Food Alliance zijn zonder uitzondering inspirerend. Ze gaan over bedrijven die anders zijn gaan nadenken over voedsel en ondernemen. Vaak zijn het ook verhalen over hoe obstakels te overwinnen, over lange innovatietrajecten, over problemen met de aanvoer van de juiste grondstoffen, onderhandelingen met afnemers en het vinden van de juiste financiers.

Uit al deze verhalen zijn vijf lessen te trekken.

  • Zorg voor visie en zingeving. Alle geïnterviewde ondernemers vinden dat hun bedrijf meer moet zijn dan een plaats om geld te verdienen. De bedrijfsdoelen zijn om tot groter nut te zijn voor de maatschappij.
  • Richt de bedrijfsstrategie op toegevoegde waarde. Kostenreductie is niet langer een manier om concurrerend te blijven. Door kosten te blijven reduceren, worden de marges te klein om een levensvatbare onderneming te zijn.
  • Zorg dat de waardepropositie klopt. Klanten vragen lang niet altijd om een goed, gemakkelijk en goedkoop product. De bedrijven die Schuttelaar & Partners sprak kijken naar het totaalconcept. Wie zijn mijn potentiële klanten? Wat vragen die van mijn product? Waar komen mijn klanten mijn product tegen? Bij de supermarkt, online, juist out-of-home of totaal ergens anders? Wat is het verhaal dat ik over mijn product wil vertellen en op welke wijze kan ik dat verhaal vertellen?
  • Sluit aan bij de bestaande bedrijfspraktijk. Alleen als je een bedrijf uit het niets op kan bouwen, heb je de luxe om met een schone lei te beginnen. Door een nieuw, duurzaam product op een bestaande productielijn te kunnen maken, verlaag je de initiële investering. Denk de innovatiestrategie goed uit. Innovatietrajecten duren lang, soms jaren. Het product of proces moet in één keer goed op de markt geïntroduceerd worden. Er is geen ruimte voor een update zoals op veel andere markten wel aanwezig is.

U kunt het volledige rapport hier downloaden.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper Zulim de Swarte