Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Consument en retail in Green Recovery

Nu de piek van de coronacrisis voorbij lijkt, is het tijd om verder te kijken. Hoe bouwen we vanaf nu aan een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem? De consument is verdeeld: een kwart wil een groene herstart van de samenleving waarbij duurzaamheid voorop staat; 25% gaat het liefst zo snel mogelijk terug naar de situatie van voor COVID-19 en de helft van de mensen is nog ‘een zwevende consument’.

De retail moet een sleutelrol spelen om deze 50% 'zwevende consumenten' te verleiden duurzamere keuzes te laten maken. Enerzijds zie je dat supermarkten aansturen op een nieuwe prijzenoorlog, anderzijds zie je ook supermarkten die duidelijk kiezen voor een duurzaam, gezond en eerlijk voedselaanbod.

Tijdens de coronacrisis steunden deze supermarkten lokale boeren door meer streekproducten af te nemen. Lokale ondernemers bezorgden boodschappen voor het zorgpersoneel of zetten extra ophaalpunten op. De retail moet verder het voortouw nemen in de Green Recovery. Zij hebben de middelen om consumentengedrag blijvend te beïnvloeden en ze kunnen door heldere afspraken met ketenpartners bedrijven motiveren.

Wij denken graag met u mee over groen herstel, door in te zetten op een verantwoord assortiment en transparante communicatie hierover.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll