Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Succesvolle startbijeenkomst Friese Landbouwagenda

Afgelopen donderdag vond de startbijeenkomst van de Friese Landbouwagenda plaats. Tijdens de online aftrap heeft landbouwgedeputeerde Klaas Fokkinga (FNP) geschetst dat er een nieuwe koers nodig is. Daarna gingen verschillende panelleden in gesprek. Trienke Elshof (LTO Noord), Hester Maij (FrieslandCampina) en Janco Heida (medeoprichter van de Streekboer) bespraken duurzame ketens en meerwaarde in de agrarische sector. Jeroen Dijkman (WUR/Dairy Campus) en Cees van den Bos (Rabobank) gingen in gesprek over opleiding, innovaties en verdienmodellen. 

Met de Landbouwagenda wil de Provincie Friesland van een viersterren- een vijfsterrenlandbouw maken, waarbij de vijfde ster een groene, circulaire ster is. Vanaf half januari organiseren we verschillende agendatafels waarin afspraken zullen worden gemaakt om tot een vijfsterrenlandbouw te komen. De startnotitie voor de Landbouwagenda voor Friesland kunt u hier inzien. 

Wij kijken terug op een mooie en interessante bijeenkomst. Heeft u de bijeenkomst gemist? Dan kunt u deze hier terugkijken.

Schuttelaar & Partners verzorgt de procesbegeleiding van de Friese Landbouwagenda.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ynske van Zundert