Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Concrete stappen om plastic te recyclen

Voedsel- en plasticketens circulair maken. Met dat doel organiseerde het VNO-NCW-netwerk Groene Groeiers in februari van dit jaar tijdens de Week van de Circulaire Economie een matchmakingbijeenkomst. Innovatieve ondernemers en vertegenwoordigers van provincies en ontwikkelingsmaatschappijen verkenden samen de haalbaarheid van circulaire businesscases. Hoe gaat het daar nu mee? Gebeurt er nog wat of bleef het hierbij?

“Er is zeker een vervolg”, zegt Karel van den Brink van Schuttelaar en Partners. Hij was betrokken bij de organisatie van de matchmakingbijeenkomst en onderhoudt contact met de deelnemende bedrijven. Als voorbeeld noemt hij Obbotec dat nu echt concrete stappen zet om vervuild plastic te recyclen. “Deze kleine innovatieve starter heeft de Hydro Cat ontwikkeld, een modulaire unit ter grootte van twee zeecontainers. Jaarlijks kan zo’n Hydro Cat 10 miljoen kilo afval verwerken. Denk bijvoorbeeld aan vervuilde plastic verpakkingen met voedingsresten of plastic veegafval vermengd met zand en bladeren. Dat zwaar vervuilde afval kan eigenlijk niet gerecycled worden en verdwijnt nu grotendeels in de verbrandingsoven. Via een op waterstof gebaseerd chemisch proces kan Obbotec deze afvalstromen omzetten in biobrandstof of bionafta, een grondstof voor plastic. Daarmee is het bedrijf een echte gamechanger.”

Nieuwe testlocatie

KLM Catering Services toonde in februari al meteen interesse in de techniek van Obbotec. Door het vele plastic afval met voedingsresten uit de vliegtuigen, zou KLM voldoende hebben aan een eigen Hydro Cat. Als Obbotec het afval kan omzetten in biobrandstof, haalt dat bovendien kosten uit de keten en voegt het waarde toe. Ook afvalverwerker Renewi en energiebedrijf Finco zien kansen. Voor kleinere volumes kan er bijvoorbeeld een hub gecreëerd worden bij afvalverwerkers als Renewi. Die kunnen het vervuilde plastic afval centraal verzamelen en verwerken. Finco kan vervolgens als energieleverancier een rol spelen bij de verkoop en distributie van de olie. Maar voordat het zover is, moet de techniek nog verder worden verfijnd en uitgetest. In Rotterdam gebeurt dit nu al op hele kleine schaal. Vanaf eind dit jaar komt hier een grotere ‘pilotplant’, waar op grotere schaal de kwaliteit van de reststromen getest kan worden. De komst van dit nieuwe laboratorium is te danken aan een partnerschap dat Obbotec in juli 2021 sloot met Scholle IPN, de producent van flexibele plastic verpakkingen die deze testlocatie financiert.  

Circulaire ketensamenwerking

Ook recyclebedrijf Van Werven was aanwezig tijdens de matchmakingbijeenkomst in februari. “Op dat moment was ‘virgin plastic’ zo goedkoop, dat het gerecyclede materiaal niet werd afgenomen”, vertelt Van den Brink. “Slechts enkele maanden later was de markt door grote grondstoftekorten compleet veranderd. Binnen de kortste keren was Van Werven daardoor van de overschotten gerecycled plastic verlost. Het bestaande probleem was daarmee weliswaar opgelost, maar niet via een structurele langetermijnoplossing. Om te voorkomen dat er over enkele jaren weer overschotten zijn, zijn op initiatief van de provincie Zuid-Holland ketenprojecten opgestart. Doel is om met name grote partijen uit de bouw en infra, havens en logistiek te benaderen en te onderzoeken waar eventuele slagen te maken zijn. We gaan onderzoeken of circulaire ketensamenwerking op kunststof afvalstromen mogelijk is. Kunnen deze stromen gebundeld worden en is het mogelijk ze kostenneutraal te recyclen of hergebruiken? Waar lopen we tegenaan op landelijk niveau? Het uiteindelijke doel is het versnellen van de kunststoftransitie door een bredere en meer circulaire stroom van recyclebare kunststoffen rondom bedrijfsafvalstromen.”  


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karel van den Brink