Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Betere beloning voor natuurinclusieve landbouw hard nodig

Op 6 oktober publiceerden de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Wereld Natuur Fonds de brochure ‘Successen en Uitdagingen van Natuurinclusief Ondernemen’. In de brochure delen tien boeren hun ervaringen met natuurinclusieve landbouw. Ze vertellen over hun beweegredenen, zoektocht en dilemma’s. Deze ondernemers zijn trots op behaalde resultaten zoals betere bodemgezondheid en toename van het aantal weidevogels, maar constateren dat de publieke en private beloning voor hun manier van ondernemen nog onvoldoende is, zowel qua hoogte als qua duur.

Ga naar de brochure

 

Samen met het Wereld Natuur Fonds selecteerden we de deelnemende boeren, namen we interviews af en verzorgden we vormgeving en PR. In de brochure komen melkveehouders en akkerbouwers aan het woord die naar een natuurinclusievere bedrijfsvoering zijn overgestapt. Het zijn ondernemers die zuinig zijn op wat ze hebben, volop aandacht hebben voor de bodem, de natuur voor zich laten werken en genieten van de positiviteit die dit oplevert.

 

Bekijk hier video's van de boeren die in de brochure aan het woord komen

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de successen en uitdagingen van natuurinclusief ondernemen? Ga dan naar de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corlissa van Lohuizen