Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Wordt 'bring your own' de toekomst?

Afgelopen week is een Kamerbrief verschenen over nieuw beleid ter vermindering van het gebruik van plastic verpakkingen. Het gaat deze keer met name om wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen.

Achterliggende gedachte is het verminderen van plastic in natuur en milieu. De maatregelen komen voort uit de Europese Single-Use Plastics richtlijn. In alle Europese lidstaten zijn sinds 3 juli 2021 maatregelen genomen om impact op het milieu van de tien meest gevonden plastic wegwerpproducten te verminderen. Denk aan het eerdere verbod op plastic rietjes, plastic bestek en plastic roerstaafjes. De recente Kamerbrief is hier een vervolg op en geeft aan dat er voor plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen een heffing en/of een verbod komt. 

Meer over de wetgeving is te lezen in de Kamerbrief en de bijbehorende beslisnota

Deze nieuwe regelgeving vraagt erom anders naar verpakkingen te gaan kijken. Statiegeld, hergebruik, 'bring your own' en andere materialen inzetten dan plastic worden de nieuwe gedachtenlijnen. Relevant voor toekomstige investeringen en innovaties. 

Graag denken we mee om deze complexe wetgeving zo te implementeren dat we gezamenlijk werken aan duurzaamheid op de lange termijn.

Foto: Ozarka 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van der Pijll