Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Co-auteurschap in onderzoek naar methaanoxidatie in hoogproductieve agrosystemen

Begin mei 2022 vond in Denemarken het ‘International Conference on Zero Greenhouse Gas Emissions in High Productive Agriculture’ plaats. Dit congres ging over de reductie van broeikasgassen in hoogproductieve agrosystemen. De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw is afkomstig van vee, mest, bodem, landgebruik en fossiele brandstoffen. Ongeveer 20% van de broeikasgassen van de veeteelt komt vanuit mest. Wageningen Universiteit en Research doet onderzoek naar mogelijkheden om de emissie van methaan uit externe mestopslagen te reduceren. De omzetting van methaan naar CO2 is hiervoor een optie. 

 

Kennisuitwisseling tussen wetenschappers

De conferentie biedt ervaren en jonge wetenschappers een forum om nieuwe technologieën en managementpraktijken te presenteren om de uitstoot van broeikasgassen in hoogproductieve landbouw te verminderen en om hun werk te bespreken met collega-wetenschappers. In meerdere landen wordt namelijk aan deze onderwerpen aandacht besteed.

 

Onderzoek naar het omzetten van methaan naar CO2 en de kosten hiervan

Zo werd er tijdens het congres een poster gepresenteerd met onderzoeksresultaten van het methaanoxidatieprogramma. Collega Léon Jansen werkt mee aan dit onderzoek en is co-auteur van deze poster. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om methaanemissie uit externe mestopslagen te verminderen door het methaan af te vangen en om te zetten naar CO2. Dat kan op drie manieren: middels een veldfilter, een bovengronds biofilter en door het affakkelen van methaan.

De eerste resultaten van de efficiëntiemetingen van de drie methodes werden gepresenteerd. De fakkel zet methaan voor meer dan 95% om in CO2 en het biofilter doet dat met ongeveer 60 tot 80%. Het veldfilter zette 60 tot 70% van de methaan om, maar dat kan verbeteren met een groter veldbed ten opzichte van het volume opgeslagen mest. De kostenefficiëntie van de omzettingen zijn modelmatig berekend. Hieruit leek het veldfilter met meest efficiënt, gevolgd door de fakkel en het biofilter.

 

Nieuwsgierig?

Bekijk dan onderstaande poster over het onderzoek. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Léon Jansen