Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuws

Het belang van een netwerk in de energietransitie

- Gisteren zag ik een reclame- met de slogan Alleen ga je sneller, samen kom je verder. En ik dacht meteen dat spreekt toch voor zich? Tegelijkertijd deed deze tegeltjeswijsheid me ook  denken aan een onderzoek waaruit bleek dat het toch lang niet zo vanzelfsprekend is om de samenwerking te zoeken.   In opdracht van de...

Energietransitie: participatie betekent niet automatisch draagvlak

- ‘Hoe kunnen we zorgen dat de inwoners van onze gemeente participeren in de energietransitie?’ Deze vraag wordt mij en mijn collega’s regelmatig gesteld. Een ontwerpvraag, wat mij betreft. Je vraagt inwoners immers om lokaal beleid mede vorm te geven. En dat is goed, want zo sluit het beleid aan bij wat inwoners nodig h...

Tweedaagse debattraining voor agrifood professionals - najaar 2019

- De geloofwaardigheid en de overtuigingskracht van de deskundige is niet meer vanzelfsprekend. Wetenschappelijk bewijs of redelijkheid is vaak niet genoeg om te overtuigen.  Hoe ga je actief de dialoog aan met je publiek? Hoe maak je het publiek deelgenoot van je kennis en dilemma’s? Hoe zorg je ervoor dat je niet alle...

Juli 2019

Waterschappen als trekker van de energietransitie?

- Water en energie, waar denk je dan aan? “Stuwdam voor elektriciteit” of “aquarobic voor senioren” zijn enkele antwoorden die ik van willekeurige passanten krijg. Maar wist je dat er meer energie in water zit dan je in eerste instantie dacht? Dat is goed nieuws als we kijken naar de klimaatdoelstellingen waarin Nederla...

Wat is het aankoopeffect van een voedselkeuzelogo?

- Een team van onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen heeft samen met onze collega Léon Jansen onderzoek gedaan naar het effect van de introductie van het Ik Kies Bewust-logo op aankopen van huishoudens in Nederland. In vijf productgroepen werden aanzienlijke effecten op de verkoop aangetoond. Hiermee is aangeto...

Energietransitie: “We willen wel, maar hoe?”

- De zomer is in volle gang; de kalmte is weer teruggekeerd in politiek Den Haag. Waar besloten, geschreven en gediscussieerd wordt over de uitvoering van het Klimaatakkoord. De politiek is met zomerreces, de ambtenarij vol in de pen voor nieuw beleid en ikzelf achter mijn pc op kantoor, reflecterend over de energietrans...

De energietransitie kent geen zomerreces

- Energietransitie is misschien wel de belangrijkste maatschappelijke opgave van deze zomer (en alle volgende zomers). Dat geldt in ieder geval voor de adviseurs die zich vanuit Schuttelaar & Partners bezighouden met energietransitie. Onze collega’s geven u deze zomer elke week een nieuwe en frisse kijk op de energietra...

Workshop ‘Verdienmodellen voor duurzaam, gezond en eerlijk voedsel’.

- Omslag naar een maatschappij waarin duurzaam, gezond en eerlijk voedsel de norm is, is alleen mogelijk als ondernemers hier toekomst in zien. Succesvolle ondernemers in voedseltransitie denken anders na over verdienmodellen, over hun waardepropositie en hoe zij innovatie kunnen inzetten in hun bedrijf.  In het kader v...

Zuivelpak ontbijtsessie

- Een Nederlands gezin gebruikt jaarlijks zo’n 300 drankenkartons. Deze worden grotendeels gebruikt voor het verpakken van producten als melk, vla en yoghurt, maar ook voor producten als water, sap en soepen. Een drankenkarton is 100% recyclebaar en door te recyclen kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden ingezet...

Juni 2019

Rapport ‘Verdienvermogen voor voedseltransitie’ aangeboden aan Taskforce Verdienvermogen

- Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Schuttelaar & Partners gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder de leden van de Smart Food Alliance over het verdienvermogen van koploperbedrijven in de kringlooplandbouw. Het eindrapport van dit onderzoek 'Verdienvermogen voor voedseltransitie' b...

Is de recyclebare plastic verpakking de nieuwe heilige graal?

- Tal van organisaties hebben de afgelopen tijd hun verpakkingsbeleid gepubliceerd. Recyclebaarheid staat daarbij centraal. Zo wil CBL dat in 2030 90% van de verpakkingen recyclebaar zijn. AH, Jumbo, PLUS en andere retailers onderschrijven dit in hun eigen beleid. Het sluit aan bij het Plastic Pact, waarin meer dan 100 o...

Mei 2019

Voedseltransitie vertaald naar verdienmodellen

- De maatschappij vraagt van de voedselsector om duurzaam, gezond en eerlijk voedsel. Veel innovaties van bedrijven zijn hierop gericht. Maar hoe maak je van al deze innovaties ook een zakelijk succes?

Overheid of Overhead

- Klaas van Egmond presenteerde onlangs zijn boek Homo Universalis: Moreel kompas voor een nieuwe Europese Renaissance. Op onnavolgbare wijze vertelde Klaas over het mensbeeld van Plato, Aristoteles en Leonardo da Vinci. Over spiritualiteit en materialisme, kerk en overheid, gezamenlijkheid en individualisme… Met als ker...

Smart Food Alliance in gesprek over gezond voedsel bij Henri

- Gezond eten is gezond verstand. Dit is de bedrijfsfilosofie van Ad en Els van Olphen, directeur-eigenaren van het bedrijf Henri. Op donderdag 16 mei was de Smart Food Alliance, een groep van ruim 30 middelgrote agrofoodbedrijven, bij hen te gast. Henri is een bedrijf dat zich richt op gezonde, eerlijke maaltijden. Henr...

Energiek ontbijten bij Schuttelaar & Partners

- Gisterochtend vond het eerste energie-ontbijt van team energietransitie plaats in het vernieuwde werkcafé van ons pand aan de Zeestraat. Ons werkcafé is circulair verbouwd: een goede reden om onze vrienden en relaties uit te nodigen voor een feestelijk ontbijt. Fijn om de dag rustig te beginnen met lekker eten en tege...

Over oude wegen naar een nieuw begin

- Soms is een boek zo mooi dat je treuzelt met het uit te lezen. Met vochtige ogen zit ik op een stoeltje in onze minivoortuin. De mooiste paasochtend die ik me kan heugen. Zon, vogels en ijl klokgelui. Zo’n broze ochtend, waarop de meeste mensen nog slapen.  Zoutpad ‘Zoutpad’, van Raynor Winn. Twee oudere mensen op ee...

April 2019

Marcel Schuttelaar tafelgast bij Studio FSN

- Vorige week woensdag was Marcel Schuttelaar tafelgast bij Studio FSN, een bijeenkomst van het Foodservice Network. Het event, met met ongeveer 150 leden van het netwerk, ging onder andere over de ‘voedselcampagne strijd’ met gespreksleider Jort Kelder en tafelgasten Anne Hilhorst (Wakker Dier) en Rosanne Hertzberger. ...

Vijf jaar eerste

- Ik schrijf niet vaak columns over klanten, maar voor deze keer maak ik -met reden- een uitzondering. Vijf keer op rij een MVO prijs! Als bureau scheppen we er eer in langdurig voor onze klanten te werken. Niet af en toe een klus, maar toegroeien naar een meerjarig partnership. Waar je beiden vrolijk en beter van wordt...

Van Nutri-score tot voedselproductie in de ruimte

- Afgelopen dinsdag was Schuttelaar & Partners aanwezig bij het jaarlijkse Food Future Event in Nieuwegein. De dag stond in het teken van de toekomst van ons voedsel.  Niet alleen kwamen de ideeën over een nieuw voedselkeuzelogo uitgebreid aan bod, ook was er aandacht voor een circulair voedselproductiesysteem in de ruim...

Campagne recycling drankenkartons van start

- Vandaag zijn we gestart met de campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’. Samen met de zuivelindustrie, de supermarktbranche en drankenkartonproducenten gaan we Nederland informeren over de goede recyclebaarheid van het zuivelpak.   300 drankenkartons per gezin Een Nederlands huishouden gebruikt jaarlijks zo’n 300...