Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuws

‘Nieuwe’ zuivel

- Een liter melk koop je tegenwoordig al voor 0,89 euro. Dat is de helft van de prijs van een fles cola. Hoe is dat mogelijk? Deze vraag stond centraal in een aflevering van ‘De Prijsknaller’. De afgelopen decennia is de Nederlandse melkveehouderij steeds efficiënter geworden, mede gedreven door schaalvergroting, moderni...

Eiwittransitie: de default omdraaien

- In de Week zonder Vlees werden we dit jaar opgeroepen om ook geen zuivel te nuttigen. Dat was voor mij aanleiding voor een beroepsmatig rondje door de supermarkt. Ergens wist ik het natuurlijk wel, maar het viel toch op: het enorme aanbod aan vleesvervangers. Zagen we enkele jaren geleden slechts een paar vegaburgers l...

Wordt de (Noordzee)vis duur betaald?

- Kansen voor een sterk verdienmodel met Noordzeevis uit Scheveningen Nederland staat in vergelijking met Zuid-Europese landen niet bekend om haar grote visconsumptie. De meerderheid van onze lokale gevangen vis in de Noordzeevis gaat de grens over. Wordt de Noordzeevis dan (te) duur betaald? Onderzoek wijst uit dat de...

Wordt 'bring your own' de toekomst?

- Afgelopen week is een kamerbreed verschenen over nieuw beleid ter vermindering van het gebruik van plastic verpakkingen. Het gaat met name om wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen. Achterliggende gedachte is vermindering van plastic in natuur en milieu.

Pak je plastics aan

- ''We gebruiken veel plastics in de voedselketen. Dat is niet goed voor het klimaat en net milleu, omdat voor de vorming aardolie nodig is. En omdat het bijna niet afbreekt en zo de wereld vervuilt. Denk maar aan de plasticsoep in de ocean. Er zijn honderden soorten plastics. Enkele bekende zijn PE (polyethyleen), PP (p...

Lichtend voorbeeld

- ''Frankrijk vervult tot en met 31 juni het voorzitterschap van de Europese Unie. Zoals elk voorzitterschap kent deze enkele prioriteiten. De belangrikste hiervan bevinden zich op het vlak van de klimaattransitie. Frankrijk wil meer doen aan de klimaatdoelstellingen voor 2050 en de 55% reductie van broeikasgassen in 203...

Maart 2022

Maak voedselproductie efficiënt, gezond en duurzaam

- De voedselproductie staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moet deze opschalen om de behoeften van de groeiende wereldbevolking te dekken. Anderzijds kan die groei niet plaatsvinden met het huidige gebruik van input aan middelen en energie. Het moet efficiënter, gezonder en duurzamer. Daarnaast speelt...

Eten zonder vlees of zuivel: ook de supermarkt maakt het makkelijker

- Bijna één procent van de Nederlanders eet alleen maar plantaardig voedsel (veganisten). Tussen de 2 en 4,5 % van de Nederlanders is vegetariër en eet dus geen vlees of vis en 45 procent zegt maar enkele keren per week vlees te eten (flexitariërs). En die percentages nemen ieder jaar toe. Daarom spant de retail zich in...

Kinderen van de oorlog

- Ik ben opgegroeid in de jaren ’50/’60. Dus ruim na de Tweede Wereldoorlog. Toch was die sfeer in ons gezin steeds latent aanwezig. Een blik op de boekenkast volstond. Tijdens verjaardagen en bezoekjes ging het vaak over beleefde avonturen gedurende de oorlog. De familie had zich dapper getoond en kon het kleurrijk nave...

Nu ook de Week zonder Zuivel

- Na vier jaar Week Zonder Vlees betrekt de week dit jaar voor het eerst ook zuivelproducten. Nederlanders worden uitgedaagd om van 7 t/m 13 maart zowel de vegetarische, als de plantaardige keuken te ontdekken. Maar welke rol speelt zuivel in de missie die oorspronkelijk door de Week Zonder Vlees werd nagejaagd? En waaro...

Trends in vleesconsumptie onder consumenten.

- Van 7 t/m 13 maart is de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Het doel van deze week is om consumenten te motiveren één of meer dagen per week geen vlees of zuivel te consumeren. Voor Schuttelaar & Partners aanleiding om dieper in te gaan op een meer plantaardig dieet zowel voor veganisten, vegetariërs, flexitariers a...

Schuttelaar & Partners genomineerd voor Haagse Parel

- De gemeente Den Haag is trots op haar ondernemers. Speciaal daarvoor reikt de gemeente jaarlijks de Haagse Parels uit. Het is een onderscheiding voor bedrijven en personen die een bijzondere bijdrage leveren aan de Haagse economie. Dit jaar zijn wij in de categorie uitzonderlijke bijdrage ook genomineerd voor een Haags...

Praat mee over de stijgende energieprijzen tijdens het YPN webinar

- Deze winter stegen de energieprijzen fors. Binnen één jaar namen de elektriciteitsrekeningen van Europese huishoudens met 50% toe, en gasprijzen zijn nagenoeg verdubbeld. Zelfs vóór deze stijging konden naar schatting 50 miljoen Europese huishoudens onmisbare energiediensten niet betalen. En niet alleen burgers worden...

Is de toekomst plantaardig?

- Van 7 maart t/m 13 maart is de Nationale Week Zonder Vlees & Zuivel. Het doel van deze week is om consumenten te motiveren één of meer dagen per week geen vlees of zuivel te eten. Voor Schuttelaar & Partners aanleiding om dieper in te gaan op een meer plantaardig dieet zowel voor veganisten, vegetariërs, flexitariërs a...

Sharon's Chef Show | Noordzeevis

- Samen werken aan het voedsel van morgen   Het Food Forum in Flevoland ligt vlak naast de hoofdingang van de Floriade Expo 2022. Het gebouw maakt op een bijzondere manier het verhaal van Flevoland zichtbaar. De gevel van de bovenverdieping geeft de hoogte van de zeespiegel en de vruchtbare Flevolands bodem weer. De Pr...

Februari 2022

Keren kleinere porties het tij?

- Hoe zit het eigenlijk met portiegrootte en wat is het belang van portiegrootte voor onze energie-inname? Kleinere porties voor producten die een grote bijdrage hebben in de dagelijkse energie-inname zouden - als onderdeel van een uitgebreid pakket aan maatregelen - de groeiende trend in het aantal mensen met overwicht...

Quickscan KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) gelanceerd

- De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit.

Atomisering

- Een perfecte ochtend voor een scary onderwerp. Nederland zit opgesloten thuis. Stormachtig, grauw weer gekoppeld aan gestage regen, maakt cocoonen aantrekkelijk. Tijd volop om wat te schrijven. Er zit al maanden een gedachte in mijn hoofd, die langzaam rijpt tot een insight; mensen zijn biologisch gezien sociale wezens...

Jonge boeren en tuinders verdienen toekomstperspectief

- Regelmatig krijg ik de vraag ‘Duurzame landbouw, hoe gaan we dat doen?’ Dan volgt vaak een serie pijnlijke voorbeelden van situaties waardoor jonge boeren en tuinders amper stappen in de ‘duurzame’ richting kunnen zetten. Let wel, dit zijn geen jongens en meiden die klakkeloos de acties van de buurman overnemen. Dit zi...

Januari 2022

Schuttelaar & Partners breidt uit met 2 nieuwe partners

- Vanaf 27 januari sluiten Lorena van de Kolk en Peter Thijssen zich aan als Managing Partner bij communicatie- en adviesbureau Schuttelaar & Partners. Daarmee komt het aantal partners bij S&P nu op 10. Dit tiental zet zich er volop voor in om met hun expertise tal van bedrijven en overheden te adviseren op welke wijze d...