Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Nieuws

Diermeel en Soja

- In Werkv(l)oer, het tijdschrift voor de diervoederindustrie zijn twee columns verschenen van Kees-Jaap Hin over soja en diermeel

Weidegang in Jaarboek Dierenbescherming

- De Dierenbescherming is ‘in haar nopjes’ met de activiteiten van Stichting Weidegang. In het Jaarboek Dierenbescherming 2006-2007 wordt aandacht besteed aan het initiatief om de weidegang van koeien te stimuleren.

Expositie 'De bodem is voor mij...'

- De expositie ‘De bodem is voor mij…’ is van 19 tot en met 23 november te gast bij het Ministerie van VROM en is te bezichtigen in de centrale hal. De expositie is gebaseerd op het boek ‘De bodem is voor mij…’, waarin de betekenis van de ondergrond voor de bovengrond geschetst wordt met interviews, columns, projectbesc...

Visualisatie broeikasgassen op de melkveehouderij

- Voor SenterNovem hebben wij een visualisatie gemaakt die uitleg geeft over broeikasgassen op de melkveehouderij. De visualisatie maakt onderdeel uit van een programma om agrarische ondernemers voor te lichten over broeikasgassen.

Kinderboek: Een ronde tafel in het regenwoud

- Afgelopen vrijdag vond de introductie plaats van Een ronde tafel in het regenwoud, een kinderboek dat op begrijpelijke wijze het belang van stakeholderdialoog uitlegt bij het oplossen van complexe maatschappelijke problemen. Schuttelaar & Partners bedacht het idee en zorgde samen met de schrijvers Rindert Kromhout en...

Evaluatie Convenant Overgewicht

- Het Convenant Overgewicht vinden wij een van de mooiste voorbeelden van hoe je door middel van stakeholderdialoog complexe maatschappelijke vraagstukken te lijf kunt gaan. Daarom waren we zeer vereerd dat we werden gevraagd de halfweg evaluatie te verzorgen van de werkzaamheden van het Convenant. Onder toeziend oog va...

Oktober 2007

Gentherapie: de sector is aan zet

- De tijd is rijp om gentherapie klinisch en commercieel rendabel te maken. Sommige randvoorwaarden daarvoor zijn in Nederland wel aanwezig, maar er moet ook nog veel gebeuren. Dat is de conclusie van Wilco Schuttelaar die een analyse maakte van de stand van zaken rond gentherapie. In Mediator verscheen een artikel over...

Druk bezochte bijeenkomst in kader van Wereldvoedseldag

- Hoe moet het Nederlandse biobrandstoffenbeleid er uit zien als we tegelijkertijd ook willen werken aan mondiale voedselzekerheid? Deze vraagt stond dinsdag 16 oktober (Wereldvoedseldag) centraal tijdens het drukbezochte ‘politiek debat: The right to food or fuel?’. Ten overstaan van ruim 130 aanwezigen werden de resul...

Agriculture for Development, the Dutch Way

- Landbouw staat hoog op de ontwikkelingsagenda, zo blijkt uit het World Bank Development Report 2008, Agriculture for Development, dat binnenkort verschijnt. Willen we de Millennium doelstellingen halen, zoals de halvering van honger in 2015, dan is de ontwikkeling van landbouw hard nodig. Op 17 december 2007 organise...

40 miljoen voor schoolvoedingsprogramma

- Op de Ghanadag van 10 oktober kondigde minister Koenders van ontwikkelingssamenwerking aan dat de Nederlandse overheid 40 miljoen euro doneert aan het Ghana schoolvoedingsprogramma voor de komende 4 jaar. Het geld wordt gebruikt om ingredienten aan te schaffen voor de maaltijden, bij voorkeur bij kleine boeren uit de...

Bio-based economy als infographic

- Op de voorkant van het rapport ‘Overheidsvisie op de Bio-based economy in de energietransistie’ van het ministerie van LNV staat een door ons ontwikkelde infographic die in één oogopslag duidelijk maakt wat Bio-based economy inhoudt.

Masterclass in foodservice

- Gezondheid is hot. En de markt voor gezonde out-of-home-producten groeit snel. Consumenten willen altijd en overal kunnen genieten van gezonde én lekkere producten, en daar kunt u op inspelen. Maar wat is gezond? En hoe koppel je een gezond en lekker assortiment aan een dito uitstraling? Overgewicht is nu een belangri...

Na gebrek is nu overvloed het probleem

- Zonder vitamines hapert het menselijk lichaam. Maar te veel eten baart nu meer zorgen. Michelle van Roost schreef in De Volkskrant het artikel ‘Na gebrek is nu overvloed het probleem’.

Succesvol Symposium Gezonderwijs

- Hoe geven we vorm aan voeding en beweging in het basisonderwijs? Dat was de centrale vraag tijdens het Symposium Gezonderwijs, op 3 oktober in de Haagse Hogeschool. Onder meer Paul Rosenmöller van het Convenant Overgewicht, Hans Brug van het VUMC en staatssecretaris Dijksma van OCW kwamen aan het woord.

Solidariteit

- Solidariteit Minister Klink van VWS heeft enkele plannen bekend gemaakt om het probleem van overgewicht tegen te gaan. Eén daarvan is het fitnessen op recept. Afgelopen zaterdag stonden daar verschillende reacties over in de Volkskrant. De meeste komen er op neer dat men niet bereid is mee te betalen aan een lidmaat...

September 2007

Wageningen in de ban van Food, Fit, Fun

- Van 3 t/m 7 oktober organiseert Wageningen UR het Food4you-festival. Dit smaakmakende festival is voor mensen die genieten van lekker eten combineren met een fit en actief leven. Op vrijdag 5 oktober vindt van 21.00 – 24.00 uur de Debat-estafette ‘Night of Food’ plaats

Tweede expertbijeenkomst Wereldvoedseldag

- Op dinsdag 2 oktober vond de tweede expertbijeenkomst in het kader van Wereldvoedseldag plaats. Onder het thema ‘Biobrandstoffen, een goede oogst?’ werd door experts gediscussieerd over de vraag in hoeverre de ontwikkeling van biobrandstoffen positief is voor de agrarische sector, in rijke en arme landen.

Nieuwe voorzitter stichting Ik Kies Bewust

- Een nieuwe voorzitter, een flinke uitbreiding van het aantal producten met logo en de start van een nieuwe communicatie campagne: voldoende aanleiding voor stichting Ik Kies Bewust om op 6 september 2007 een persconferentie te organiseren. De bijeenkomst vond plaats in Putten en werd afgesloten met een rondleiding doo...

Leiderschap

- Leiderschap Ik ben geen fan van Rita Verdonk. Dat zal u niet verbazen. Ik kan wel enige bewondering voelen voor haar ‘outspoken performance’, maar ik heb niet zoveel met populisten. Ze leiden wel tot prachtig tv-spektakel, iets wat ik een beetje miste sinds de dood van Pim Fortuyn. Want met Rutte, Bos, Balkenende, R...

Wereldvoedseldag: Biobrandstoffen, verteerbaar als energiebron?

- Ruim 60 belangstellenden uit de wereld van energie, landbouw en ontwikkelingssamenwerking waren 11 september aanwezig op de eerste expertbijeenkomst in het kader van Wereldvoedseldag 2007. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Biobrandstoffen, verteerbaar als energiebron?’. Deze bijeenkomst was de eerste in een reeks va...