Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Van fossiele naar duurzame energie

Energie Beheer Nederland

Energie Beheer Nederland, ook wel EBN genoemd, is de grootste staatsdeelneming op het gebied van energie in Nederland. EBN investeert voor 40% mee in alle gas- en olie-exploitatieprojecten.

De uitdaging

De rol van EBN verandert door de omschakeling van fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen. EBN wil haar maatschappelijke rol nadrukkelijker vormgeven en zowel intern als extern beter laten zien.

Onze aanpak

Wij hielpen EBN haar bestaande duurzaamheidsstrategie verder aan te scherpen door middel van ons stappenplan: inventarisatie, strategie, implementatie en communicatie. De nieuwe strategie om de maatschappelijke rol van EBN uit te dragen, is gebaseerd op drie pijlers:

  • Duurzame en efficiënte exploitatie van gas;
  • Ontmanteling en hergebruik van olie- en gasplatforms;
  • Ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte.

Samen met de belangrijkste stakeholders inventariseerden en analyseerden we de meest relevante issues. Zo kwamen we tot de belangrijkste kernboodschappen en verhaallijnen om de veranderende rol van de organisatie goed te kunnen laten zien. In een aantal strategische sessies met medewerkers en de directie zijn deze aangescherpt en vertaald naar het communicatieplan. De nieuwe basiscommunicatiemiddelen (zoals visitekaartjes, presentaties en banners) die we voor EBN maakten, ondersteunen de nieuwe strategie.

De impact

De vragen die we tijdens dit proces met de medewerkers en de belangrijkste externe stakeholders van EBN tegenkwamen, zorgde voor scherper beeld van de eigen maatschappelijke rol. De nieuwe strategie zorgt voor focus in de communicatieactiviteiten van EBN. De drie pijlers en de bijbehorende verhaallijnen zijn het gereedschap waarmee EBN haar maatschappelijke rol kan uitdragen.

Meer weten?

Bel 06-24292088 of
stuur Renske Solkesz een e-mail.