Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Werkplan regiodeal FoodValley

FoodValley

FoodValley is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, bedrijven, lokale overheden en regionale overheden in de regio Gelderland/Utrecht.

 

Regiodeal Foodvalley

Voor een gezonde toekomst is versnelling van de transitie naar duurzamer en gezonder voedsel een must. FoodValley wil als innovatieve regio hier een bijdrage aan leveren. Via een Regiodeal vraagt FoodValley een bijdrage van de Rijksoverheid voor (onder andere) het programma ‘Gezonde voeding, van prille start tot oude dag’. FoodValley vroeg ons om het thema Gezonde Voeding voor de Regiodeal uit te werken en mogelijkheden voor verdere concretisering te onderzoeken.

 

Koploper gezond en duurzaam

Voor FoodValley ontwikkelden wij het werkplan ‘Gezonde voeding van prille start tot oude dag’. Hieraan werkten meer dan 20 relevante partijen mee, waaronder overheden, kennisinstellingen, bedrijven, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Het plan heeft als doel de regio tot voorbeeld te maken van een gezonde en duurzame voedselomgeving, voor jong en oud, gezond of patiënt. Via cross-overs met agrofood, ICT en de creatieve industrie zal worden gewerkt aan nieuwe, innovatieve oplossingen en concepten.

 

Duurzame en gezonde consumptie

Door dit programma komt duurzamere en gezondere voedselconsumptie een stap dichterbij. Zo willen wij bijdragen aan het behoud van een gezonde beroepsbevolking, het verkleinen van gezondheidsverschillen en participatie in de maatschappij van zowel jongeren als ouderen in Nederland.

 

Overheidscommunicatie

De overheid, zowel rijk, provincies als gemeenten, maakt veel gebruik van onze inhoudelijke experts om beleid te formuleren en te toetsen. Vanwege onze inhoudelijke kennis van de sectoren voeding, landbouw, gezondheid en energie worden wij regelmatig gevraagd voor het verrichten van beleidsonderzoek en het organiseren van stakeholderbijeenkomsten.

Wij helpen overheden met het uitvoeren van beleidsevaluaties, opzetten van communities en andere samenwerkingsverbanden om beleid uit te voeren en het opstellen van strategische kennis- en innovatieagenda’s.

Lees meer over overheidscommunicatie

 

Nieuwsgierig?

Bekijk dan deze infographic over de Regiodeal (gemaakt door WePublic). 

Meer weten?

Bel 06 51 82 25 94 of
stuur Lotje van de Poll een e-mail.