Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Ministerie van VWS

Gezonder voedsel voor Europa

Het ministerie van VWS streeft naar Europese afspraken over een gezonder voedselaanbod. Schuttelaar & Partners bracht Europese initiatieven in kaart, vergeleek ze en adviseerde over vervolgstappen.  

Europese samenwerking

In Nederland werken veel partijen samen om ons eten gezonder te maken, via bijvoorbeeld het Vinkje en het akkoord verbetering productsamenstelling. Ook andere Europese landen kennen dergelijke initiatieven. Minister Schippers van VWS wil zich inzetten voor vrijwillige Europese afspraken voor zout, verzadigd vet en calorieën en zet dit op de agenda tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.  

Aanpak

Schuttelaar & Partners bracht voor VWS de nationale initiatieven van lidstaten voor gezonder eten - met name logo’s en bovenwettelijke afspraken voor productverbetering - gedetailleerd in kaart. Deze vergeleken we op doelstellingen en voedingskundige criteria, waarna we adviseerden over vervolgstappen.

Europese conferentie productverbetering

Dit voorbereidend onderzoek bood aanknopingspunten voor gezamenlijke inzet op EU-niveau, aldus de Minister in een brief aan de Tweede Kamer (17 december 2015). Op 22 en 23 februari organiseerde zij een Europese conferentie over productverbetering in Amsterdam, met als beoogde uitkomst een roadmap for action. De resultaten van de conferentie worden (t.z.t.) gepubliceerd op www.akkoordverbeteringproductsamenstelling.nl.