Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Communicatiestrategie en eventorganisatie met Haagse Energie

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om uiterlijk 2040 alle gebouwen in de stad klimaatneutraal te maken. Dat betekent dat gebouwen beter geïsoleerd moeten worden, dat de stad van het aardgas af wil en dat energie uit wind, zon, water en de aarde moet komen.

De gemeente doet dit niet alleen. Samen met bewoners en bedrijven gaat de gemeente de uitdaging aan om in Den Haag 100% schone energie te gebruiken. De vraag aan ons?

  • Ontwikkel een strategie die de komende jaren als onderlegger voor communicatie over energietransitie dient.
  • Organiseer een top waar de verschillende partijen hun samenwerking bezegelen.
  • Betrek de bewoners van de stad.

En dat hebben we gedaan. In een half jaar hebben we de basis voor de communicatie gelegd, met kernwaarden, een kernboodschap en antwoorden op de vragen die in de stad leven. Eerlijk over de complexiteit en met een nadruk op actie.

Tijdens de Haagse Energietop op 2 februari 2018 hebben 19 verschillende partijen hun handtekening onder hun gezamenlijke ambitie gezet: de komende vijf jaar 25.000 woningen klimaatneutraal maken. Uiteraard in aanwezigheid van Joris Wijsmuller, wethouder Duurzaamheid en leden van de pers.

Een week later, op 10 februari 2018, openden 15 bijzondere locaties in Den Haag de deuren om te laten zien hoe duurzame energie er uit ziet.

Tijdens de Energiesafari zagen bewoners met eigen ogen waar schone energie wordt opgewekt, zoals o.a. in de Haagse Aardwarmtecentrale, op het dak van de Uithof en het gemeentehuis of in de elektriciteitscentrale.

Ze konden in gesprek met bewoners die hun huis al nul op de meter hebben gemaakt. Ook lieten verschillende bewonersinitiatieven zien hoe zij hun buurt verduurzamen.

Meer weten?

Bel 06-24292088 of
Stuur Renske Solkesz een e-mail.