Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

HAS Hogeschool

De HAS Hogeschool sterk neerzetten

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving. Schuttelaar & Partners kent HAS Hogeschool goed en heeft bijgedragen aan haar functioneren door middel van strategisch advies, positionering en trainingen.

Schuttelaar & Partners draagt bij aan een zich steeds vernieuwende en sterke HAS Hogeschool door verschillende adviestrajecten en trainingen, voor College van Bestuur en voor stafdiensten, zoals communicatie en studentenzaken.

Schuttelaar & Partners begeleidde het ‘laten landen’ van het strategisch plan van HAS Hogeschool, organiseerde positioneringssessies, adviseerde over uitbreiding en samenwerking en trainde stafdiensten zoals communicatie en studentenzaken in zakelijk intern opdrachtnemerschap en andere vaardigheden.

HAS Hogeschool is in de afgelopen periode snel gegroeid en koos tegelijk voor een heldere strategie en positionering. De druk op stafdiensten is goed behapbaar gebleven.