Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Houtsector

Veilig werken in de houtsector

Meerdere brancheorganisaties uit de houtsector voerden enkele jaren geleden de campagne Hou ’t veilig, gericht op het veilig werken met machines. De doelgroep bestond uit directies, leidinggevenden en medewerkers op de werkvloer. Schuttelaar & Partners was verantwoordelijk voor strategie, ontwerp, uitvoering en afstemming.

Veiligheid hoger op de agenda

Schuttelaar & Partners ontwikkelde laagdrempelige communicatiemiddelen die aansluiten bij de diverse doelgroepen. De bedrijven en medewerkers in de houtbranche werden actief gestimuleerd om veilig werken serieus te nemen.

In nauw overleg met de brancheorganisaties en vakbonden maakte Schuttelaar & Partners communicatie-middelen, organiseerde werksessies met deskundig advies in bedrijven en moedigde medewerkers aan om input te leveren. Een fotomodel zorgde voor herkenbare uitingen.

Uit feedback via bedrijven, brancheorganisaties en vakbonden blijkt dat het thema veiligheid hoger op de agenda is gekomen en dat veiligheidsmiddelen vaker zoals bedoeld worden toegepast. De campagne Hou ’t veilig heeft veel aandacht getrokken.