Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Projectleider energiemonitor Noord-Brabant

De noodzaak van een monitor

De provincie Noord-Brabant wil de energievoorziening binnen haar grenzen in 2050 helemaal verduurzaamd hebben. Om inzicht te krijgen in de voortgang, de hindernissen en de successen, heeft de provincie een monitor nodig. Met behulp van deze monitor evalueert de provincie op gezette tijden of en hoe goed de beleidsdoelen behaald zijn. De monitor wordt ook gebruikt om een inschatting te maken van het effect van voorgenomen beleidsmaatregelen. De uitkomsten hiervan gebruikt te provincie om haar beleid waar nodig bij te sturen.

Projectleiding

Schuttelaar & Partners neemt namens de provincie de projectleiding op zich. Daarmee zijn we verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de monitor. Zodat deze aansluit bij de dagelijkse praktijk van beleidsmakers en uitvoerders.

Onze taak is ook om draagvlak voor de monitor te organiseren, zodat het instrument omarmd wordt binnen de provinciale organisatie. Daarom sturen we een aantal werkgroepen aan. O.a. om trainingen te ontwikkelen voor degenen die de monitor gaan gebruiken, om de data te beheren en om de interne communicatie over de monitor te verzorgen. Zo helpen we de provincie Noord-Brabant bij de energietransitie.

Meer weten?