Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Oprichting Noordzeeboerderij

Noordzeeboerderij

Stichting Noordzeeboerderij is een aanjager en verbinder die duurzame zeewierteelt op de Noordzee wil realiseren. Inmiddels is Noordzeeboerderij het gezicht van de zeewiersector, werkt het onafhankelijk en heeft het vijf personen in dienst. Samen met 85 organisaties wordt gewerkt aan een duurzaam en economisch cluster voor Nederland.

 

Zeewier op de Noordzee

Zeewier staat aan de basis van een veelbelovende, groenblauwe sector; duurzaam, gezond en nieuw elan voor de Nederlandse economie. Zeewier is buitengewoon geschikt als voedsel voor mens en dier en als groene grondstof voor farma, chemie en energie. Zeewierboerderijen gaan goed samen met bestaande functies op de Noordzee zoals energieproductie, kustverdediging, visserij en natuuropbouw. Het ontwikkelen van een duurzame zeewiersector is een proces van jaren. Dit vraagt om visie en doorzettingsvermogen. Vanuit dit gedeelde besef zijn wij in 2014 ingestapt om dit initiatief vorm te geven.

 

Samen aan de slag

Waar te beginnen als je een vernieuwend product of zelfs sector van de grond wilt krijgen? Wij hadden het doel scherp voor ogen en hebben kennis van transities in de agrofoodsector. Ook beschikken we over een zeer breed netwerk van publieke en private spelers. Dit verbreedt het werkveld en geeft een initiatief vertrouwen.

De initiatiefnemers van de Noordzeeboerderij zijn Marcel Schuttelaar, Job Schipper (Hortimare) en Eef Brouwers (Wierbrouwers). We startten met het opbouwen van een eigen netwerk van bedrijven, onderzoekers, overheid en andere geïnteresseerden. Ook werkten we hard aan het vormen van een keten van investerende partners. Dit alles werd gedaan met ondersteuning van onze in-house communicatie. Het initiatief is op snelheid gebracht door een enthousiaste trainee en een senior-adviseur. Binnen twee jaar is besloten om van de Stichting Noordzeeboerderij een zelfstandige onderneming te maken. De stichting werkt nog wel nauw samen met ons bureau.

 

Verandering in de praktijk

Noordzeeboerderij werkt vanaf het water en vanaf het land. Twaalf kilometer uit de kust van Scheveningen ligt een eigen testlocatie op zee, het North Sea Innovation Lab. Noordzeeboerderij stelt de ruimte beschikbaar voor pilots, milieu- en veiligheidsstudies om commerciële teelt op volle zee mogelijk te maken. Vanaf het land werkt Noordzeeboerderij aan kennisdeling en samenwerking via het Zeewierplatform, waar inmiddels meer dan 85 organisaties aan verbonden zijn.