Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Noordzeeboerderij

Zilt heeft de wind mee

Stichting Noordzeeboerderij heeft als doel duurzame zeewierteelt op zee te realiseren. In de toekomst ziet de stichting mogelijkheden om voor de Nederlandse kust zeeboerderijen te ontwikkelen met geïntegreerde bedrijvigheid met zeewierteelt, visserij, schelpdierenkweek, natuurbeheer, energieproductie en/of kustverdediging.

De droom van Stichting Noordzeeboerderij

Januari 2014 was het startpunt voor ons team. Ons doel: medio 2015 de eerste kilo offshore geteeld zeewier oogsten voor de kust van Texel. Daartoe hebben we de Stichting Noordzeeboerderij opgericht. Een organisatie met een ‘eigen’ testlocatie op zee, boven de zandplaat ‘Razende Bol’, tien kilometer uit de kust van Texel. Deze stellen we onderzoekers en ondernemers ter beschikking als ze eigenschappen van verschillende soorten wieren willen testen en analyseren. Zodat commerciële teelt en productie van Nederlands ‘Noordzeewier’ mogelijk wordt. We zitten op het tipping point van zeewierteelt op de Noordzee. Dit wordt de start van een veelbelovende groene, maritieme sector. Duurzaam, gezond en weer een stukje nieuw elan voor de Nederlandse economie.

Het Zeewierplatform

Met ons Zeewierplatform werken we vanaf het land. Iedere maand melden zich nieuwe pioniers. Van kleine ondernemer tot grote multinational, van professor tot beleidsmaker en van idealist tot realist. Daar delen we de kennis over zeewierteelt en verwerking, gezamenlijk ontwikkelen we een nieuwe toekomst. Met een groep investerende partners zoals Van der Zwan, Hortimare en Schuttelaar & Partners werken we zelf ook op zee. We pionieren bij Texel om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. Hoe moet zo’n boerderij eruit zien? Welke wieren groeien er goed en zijn ze bestand tegen stormen en stroming? Er worden dus pilots, markt- en veiligheidsstudies uitgevoerd om commerciële teelt op volle zee binnen een paar jaar mogelijk te maken. Natuurlijk 100% ecologisch verantwoord! Die eerste Noordzeeboerderij voor de Nederlandse kust gaat er absoluut komen. Wanneer we over een paar jaar vanaf het strand uitkijken op de Noordzee, dan weten we: daar groeit iets buitengewoons…

Resultaten

Landelijke media exposure voor  de eerste kilo’s zeewier uit de Nederlandse Noordzee op proefboerderij Texel. Het boek Groente uit zee met informatie en recepten over zeewier. Winnaar van de Haagse ondernemersprijs: Haagse Vernieuwers. De Ambassadorsgroep die de Stichting steunt en twee keer per jaar bij elkaar komt voor raad en advies. De realisatie van het zeewierplatform met meer dan 40 bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarnaast verbindende thematische workshops van het zeewierplatform. Bekijk voor meer informatie de website: www.noordzeeboerderij.nl