Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Optimalisatie van mosselpercelen voor PO Mosselcultuur

Producenten Organisatie Mosselcultuur

De Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur is de branchevereniging waar alle bodem-mosselkwekers in Nederland bij aangesloten zijn. De vereniging heeft als doel de behartiging van de belangen van haar leden en het efficiënt verlenen van diensten. De Producenten Organisatie Mosselcultuur heeft 89 mosselkweekbedrijven als lid.

 

Stakeholdercommunicatie

Een van de afspraken uit het mosselconvenant is het geleidelijk verminderen van de mosselzaadvisserij. Dit stelt extra eisen aan de kwaliteit van de beschikbare mosselpercelen. Dit gaf reden voor een optimalisatie en herindeling van de mosselpercelen in de Oosterschelde en de Waddenzee. De Producenten Organisatie Mosselcultuur vroeg onze hulp bij stakeholdercommunicatie tijdens de herindeling.

 

Samen aan de slag

Bij het optimaliseren van de mosselpercelen werden individuele mosselkwekers ertoe aangezet renderende grond in te leveren voor betere grond. Het toedelen van de mosselpercelen kende meerdere stappen. Allereerst zijn alle voorstellen per kweker in kaart gebracht en werd er gezocht naar mogelijkheden voor toedeling of ruilen van percelen. Ook stemden wij onze plannen af met de garnalenvissers. Het concept plan van toedeling is vooraf gecommuniceerd met de mosselbedrijven, waarna de reacties werden geïnventariseerd. Uiteindelijk is het plan van percelentoedeling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

Het totaalresultaat, een herindeling van de mosselpercelen, moest kunnen rekenen op draagvlak in de mosselsector. Een lastige puzzel met ruim tachtig mosselbedrijven en vele andere stakeholders. Wij adviseerden de Commissie van Toedeling over de stakeholdercommunicatie tijdens dit uitdagende project.

 

Visserij van de toekomst

Een ruime meerderheid van de mosselvissers stemde voor het plan. Ook werd de gehanteerde werkwijze nauwkeurig gedocumenteerd, waarmee de kennis van het proces van herindeling is veiliggesteld voor de toekomst.