Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

De lunchbox voor opscheppers

Gemeentes gaan voedselverspilling tegen met de 'Opschepbox'

Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval van inwoners. Jaarlijks wordt per persoon 47 kg eetbaar voedsel weggegooid, wat voor een groot deel in het restafval belandt. Dit was aanleiding voor Rijkswaterstaat om nader onderzoek te laten naar hoe gemeenten omgaan met voedselverspilling en of er ondersteuning nodig is om de hoeveelheid voedselverspilling terug te dringen. En zo ja, hoe zou dat eruit zien?

Behoefte bij gemeenten

Landelijk zijn afspraken gemaakt om de hoeveelheid restafval van gemiddeld 250kg in 2013 terug te dringen naar maximaal 100kg per persoon per jaar in 2020. De reductie van voedselverspilling kan hieraan dus een relevante bijdrage leveren. Schuttelaar & Partners deed een inventarisatie onder 149 gemeentes en 12 reinigingsdiensten/inzamelaars. Daaruit blijkt dat 65% van de gemeenten momenteel geen beleid heeft om voedselverspilling in restafval te voorkomen. Opvallend is dat het merendeel wel van plan is hierop beleid te formuleren. Ook is gevraagd naar in hoeverre gemeentes behoefte hebben aan ondersteuning in het tegengaan van voedselverspilling. De top drie van deze behoefte is:

  • Communicatiemiddelen naar inwoners
  • Inzicht in bestaande initiatieven
  • Kennis over voorkomen van voedselverspilling inwoners

Uitwerking en vervolgstappen

Met bovenstaand inzicht bedachten Schuttelaar & Partners en de betrokken partijen een kennispakket waarmee gemeentes voedselverspilling bij inwoners kunnen terugdringen. Deze ‘lunchbox voor opscheppers’ geeft wethouders en beleidsmedewerkers overzicht van bestaande initiatieven waar gemeenten op kunnen aansluiten. Het geheel is aantrekkelijk vormgegeven en voorzien van relevante feiten en cijfers. Het biedt wethouders en beleidsmedewerkers een inhoudelijke leidraad aan de vergadertafel. Eerder verscheen het volgende artikel op de VANG website.

Meer weten?

Bel 06 83 52 76 01 of
Stuur Jelle de Jong een e-mail.