Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Maatschappelijke dialoog ministerie VWS

Het ministerie van VWS zet zich in om Nederland gezond te houden. Aan die missie werkt ook de directie Publieke Gezondheid, die zich onder meer bezighoudt met medisch-ethische vraagstukken die komen kijken bij technologische ontwikkelingen in de zorg.

Maatschappelijk debat om taboe te doorbreken

In Nederland is het tot stand brengen van embryo’s speciaal voor onderzoek verboden. Dit verbod kan worden opgeheven, op grond van ontwikkelingen in de wetenschap, in de wetgeving van andere landen of in het draagvlak in de Nederlandse samenleving bijvoorbeeld.

Het ministerie van VWS vroeg ons een maatschappelijke dialoog te organiseren om te onderzoeken hoe er op dit moment in Nederland aangekeken wordt tegen het kweken van embryo’s speciaal voor onderzoek.

Binnen het project combineerden wij verschillende dialoogvormen: focusgroepen met experts, partijen uit het maatschappelijk veld en een burgerpanel en een publieksbijeenkomst in de vorm van een Maatschappelijk Café. Aanvullend is er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ruim 1000 Nederlanders door middel van een vragenlijst.

Randvoorwaarden doorslaggevend voor creëren draagvlak

Er wordt in Nederland heel verschillend gedacht over dit onderwerp. Hoewel Nederlanders over het algemeen positief staan tegenover het kweken van embryo’s voor onderzoek, blijkt uit ons onderzoek dat de voorwaarden die zij daaraan stellen van belang zijn. Zo willen sommige  respondenten maatschappelijke controle over de typen onderzoek die uitgevoerd mogen worden. Ook kan nieuwe informatie de mening over dit onderwerp snel veranderen. 

Extra dialoog noodzakelijk

De eindrapportage over ons onderzoek is in maart 2020 aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De uitkomsten zijn de basis voor verdere maatschappelijke en politieke dialoog over het speciaal kweken van embryo’s voor onderzoek.

Meer weten?

Bel +31 6 21 28 88 03 of
stuur Edwin Hecker een e-mail.