Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

De Stakeholder QuickScan

Met de Stakeholder QuickScan maken we door middel van deskresearch de standpunten van relevante stakeholders inzichtelijk. Dit geeft inzicht in de houding ten opzichte van onze klant of in de meningen die spelen rondom een bepaald issue. Het krachtenveld wordt helder weergegeven in een grafiek en dient als opstap voor verder stakeholderengagement.

Onze QuickScan geeft een goed beeld van hoe stakeholders (bijvoorbeeld wetenschappers, NGO’s, kennisinstellingen, politiek) zich (actief) zich bezighouden met deze onderwerpen en hun mening hierover. We laten zien waar je mogelijke tegengeluiden kunt verwachten en welke stakeholders mogelijk als ambassadeurs zijn in te zetten.

De grootte van de stippen geeft het verschil in invloed van de stakeholders op het issue weer. De kleur geeft de huidige relatie van de stakeholder met een klant weer, waarbij groen staat voor positief, oranje voor neutraal en rood voor een negatieve onderlinge relatie. 

De resultaten zijn te gebruiken als een eerste analyse, maar de QuickScan kan ook gedurende een langere periode meerdere keren worden herhaald. Hiermee kan de effectiviteit van stakeholdermanagement beter worden ingeschat. 

Meer weten?

Bel 06 48 98 14 52 of
stuur Ad Nagelkerke een e-mail.