Contact

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

Andere vestigingen ›

Antimicrobiële resistentie aanpakken

ZonMw

ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Binnenkort starten zij een nieuw financieringsprogramma, gericht op antimicrobiële resistentie (AMR) in de Nederlandse zorgpraktijk.

Volgens de WHO is AMR één van de tien grootste gevaren voor wereldwijde publieke gezondheid. Om het programma richting te geven, voerden wij voor ZonMw een veldconsultatie uit onder stakeholders. We brachten expertise van verschillende hoeken van het werkveld bij elkaar, om te komen tot een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen deze stille pandemie.

Our Approach

We voerden hiervoor interviews met stakeholders, hielden een open consultatie en organiseerden een stakeholderbijeenkomst. De argumentatie en prioritering vanuit verschillende stakeholdergroepen combineerden we tot een rapport. Dit rapport staat aan de basis van de programmatekst van ZonMw. Hiermee is de eerste steen gelegd voor nieuw onderzoek in Nederland dat cruciaal is om deze stille pandemie te bestrijden.