Veilig verkeer bevorderen 

De Jagersvereniging wil dit verhaal bij het grotere publiek onder de aandacht brengen door aan te haken bij een thema dat mensen aanspreekt: verkeersveiligheid. Op verzoek van de Jagersvereniging ontwikkelden wij een creatief concept dat vertelt hoe jagers door hun werkzaamheden bijdragen aan onder andere veilig verkeer: Daar Jagen Wij Voor. Het creatief concept vertaalden wij naar een website, flyers, social media content en abri's.  

Bewustwording, minder (dieren)leed en duurzaam vlees 

Op 13 oktober 2020 lanceerden wij in nauwe samenwerking met de Jagersvereniging de campagne ‘Daar Jagen Wij Voor’. De campagne laat zien hoe jagers bijdragen aan het vergroten van verkeersveiligheid, minder dierenleed en minder schade. De campagne bestaat onder meer uit een speciale wildkroket-actie, posters in abri’s, een social media campagne en scholenbezoeken. Ook verzorgden wij in samenwerking met de Jagersvereniging de landelijke PR bij de start van de campagne. Dit leidde tot veel media-aandacht. 

Door draagvlak voor het werk van de jagers in Nederland te creëren, dragen we bij aan bewustwording over wildaanrijdingen en minder dierenleed. Daarnaast bieden we in de deelnemende gemeenten een duurzame, ambachtelijke wildkroket aan. Deze wildkroket is gemaakt van het afgeschoten wild, waardoor kwalitatief goed voedsel goed wordt benut in plaats van weggegooid. 

Bezoek de website die wij ontwikkelden voor deze campagne!