Inspelen op specifieke voedingsbehoefte 

Op basis van deskresearch en een sessie met betrokken partijen, identificeerden we relevante projecten en stakeholders, en zijn zes werkpakketten voorgesteld. Deze hebben betrekking op specifieke voedingsbehoefte voor mensen in diverse levensfasen en voor mensen met diverse aandoeningen, en op de voedselomgeving waarin mensen verblijven.  

De werkpakketten zijn uitgewerkt in een gedetailleerd projectenboek, waarin de plannen met potentiële deelnemers en stakeholders staan beschreven. Vervolgens zijn deze pakketten uitgewerkt en startklaar gemaakt. Hiervoor heeft Schuttelaar & Partners inhoud aangeleverd voor onder andere het uitvoeringsprogramma, een monitoringsprogramma en een voortgangsrapportage, en deden we een voorstel voor governance. Voorjaar 2021 is de Regiodeal Foodvalley van start gegaan.