Duurzaam vissen 

We ondersteunden de afgelopen jaren de MVO-manager bij het opstellen van de MVO-beleidsplannen voor verschillende bedrijfstakken. Verder hebben wij Cornelis Vrolijk begeleid bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse. Daarnaast verzorgen wij de vormgeving van de beleidsplannen en de MVO-jaarverslagen. 

Mede door onze ondersteuning heeft Cornelis Vrolijk het door hen ontwikkelde MVO-beleid kunnen structureren en kracht bij kunnen zetten. Het MVO-beleid wordt zichtbaar gemaakt, zowel naar de medewerkers als extern.