Handige tool voor dierenartsen

KipKompas levert data om de gezondheid en het welzijn van de dieren te verbeteren op het gebied van onder meer bloedmijten, voetzoollaesies, pikkerij/kannibalisme, borstbeenbeschadigingen en bevedering van de dieren.  Schuttelaar & Partners ontving het verzoek om advies en ondersteuning te geven bij het in de markt zetten van KipKompas, zodat meer dierenartsen het gebruiken en het dierenwelzijn verbetert. In 2020 heeft Schuttelaar & Partners bijgedragen aan het aanhaken van relevante stakeholders en het adviseren over de organisatiestructuur die een gezonde financiële basis onder KipKompas legt, zodat deze methodiek verder kan worden uitgerold en aansluiting krijgt bij de bestaande keurmerken.

Dierenwelzijn verder verbeteren

Om de gebruiksvriendelijkheid van KipKompas verder te verbeteren, heeft Schuttelaar & Partners ook een website en een app ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat meer artsen, pluimveehouders en andere schakels in de keten KipKompas kennen en gebruiken, waarmee de positieve impact op dierenwelzijn verder verbetert.